LA POLIS GREGA


Filtre d'aigua de la polis grega


Tubs cilíndrics de terrissa que degueren servir per a filtres d'aigua, bo i plens de sorra i potser de cendra. L'aigua que hi depuraven devia ser de rierols o bé dels rius Ter i Fluvià que corrien a les vores de l'antiga Empúries, encara que ara tinguin el curs variat. Aquests filtres són poc comuns a les troballes arqueològiques i són pròpies d'una base on els mariners es proveïen d'aigua dolça, potable. Però alhora són propis de l'escassa penetració a terra dels grecs: com que amb l'aigua de pluja dels aljubs no en devien tenir prou, havien de purificar la dels rius i fonts, que no sabien d'on provenia ni si els havia estat emmetzinada pels pobladors autòctons. La relació entre els indígenes i els comerciants va ser molt hostil durant un llarg període. Per aquesta hostilitat diu un historiador "tam bellicosa gente" als d'aquí. Aquesta hostilitat explica l'ús de filtres com el que veiem i la construcció i successives reconstruccions d'una muralla a la banda Sud de la Neàpolis d'Empúries. La muralla no podia defensar del vent, que bufa del Nord.


Fes clic per tornar.