LA CIUTAT ROMANA


Restes d'una domus romana


Els mosaics d'aquesta casa senyorívola romana s'han conservat admirablement i podem apreciar-hi el bicromatisme, propi del segle I d. Cr. Els murs són parcialment reconstruïts: només la part inferior és autèntica. En aquesta fotografia cal apreciar el primer terme i el fons. Tenim al davant un portalet rodó molt baix de praefurnium o boca de forn. En aquest lloc hi degué haver llenya per a alimentar el foc i un "fogó" (furnus), on bullia l'aigua per al bany o la calefació. Els romans gastaven molta llenya i van causar pèrdues en l'arbrat i la forest. Els xiprers, el templet i les columnes del fons, a l'esquerra, corresponen al fòrum o gran plaça de la ciutat romana.


Fes clic per tornar.