LA POLIS GREGA


Vista de la polis grega (1)


Veiem la reconstrucció que van fer els arqueòlegs de les bases de les cases gregues del segle II a. Cr. Aquesta ciutat hel.lenística d'Empúries va ser excavada des de finals del segle XIX fins abans de la guerra del 36-39. L'arqueologia aleshores eliminava tots els enderrocs, que qui sap si ens haurien estat valuosos per a saber com era la cobertura de les cases. Però aquells arqueòlegs van tenir l'encert de plantar xipresos on era el pati de les cases o el carrer, a fi de distingir, enmig del laberint excavat, on era dins i on era fora de les cases. El recambró quadrat sense porta del primer pla, a l'esquerra, és interpretat com la base d'una escala de fusta, perquè segurament les cases gregues tenien un trespol o un empostissat.


Fes clic per tornar.