LA POLIS GREGA


Vista de la polis grega (2)


La ciutat grega del segle II a. C. era construïda arran mateix del mar. Ara, entre les ruïnes i el mar, que veiem al fons, hi ha la carretera i la platja, perquè la terra ha avançat vers el mar un centenar de metres.

Les ruïnes d'Empúries són tancades perquè han estat, fins la constitució de l'entitat autònoma que recentment s'ha format, propietat de la Diputació de Barcelona, que n'ha tingut una cura extrema. Per això veiem porta i la tanca vegetal del fons.

La cadena del primer terme limita l'accés dels visitants al que degué ser l'interior de les cases gregues. Hom circula pel que era carrer. La diferència entre dins i fora de les cases no sempre és fàcil de descobrir a causa del gran deteriorament sofert.


Fes clic per tornar.