LA CIUTAT ROMANA


Un altre aspecte de la ciutat antiga


El sistema de construcció de les cases ibèriques era: un sòcol de pedra ben ferm, construït directament damunt la terra, i uns murs de tapial, és a dir, de fang pastat amb palla, que s'emblanquinaven a fi de tenir claror i netedat. El sostre era de troncs i de branques. Les cases de la ciutat grega conservada consten només de sòcol i d'algun paviment, potser per sincretització d'ambdues cultures.


Fes clic per tornar.