Llibre de lectura Maragall, Joan. Visions i Cants. Ed. Proa, 2004, a cura d'Imma Farré. Llegiu especialment la Introducció i els textos dels annexos. També:http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/bc/05810620811358739754480/index.htm (edició digital de tota l'obra però amb l'ortografia de 1900)
   
Enciclopèdies Riquer/Comas/Molas, Història de la Literatura Catalana, volum 8, Ed. Ariel. 1986- Capítol 4, Joan Maragall, pàg. 187 a 246, per Joan Lluís Marfany
 
Assaig Romeu, Josep. Sobre Maragall, Foix altres poetes. Ed. Laertes, 1984, pàgs. 13 a 45
 
Assaig Lectures de Batxillerat (2003-2005). Visions I Cants, Ed.Proa 2003 Col. Les Eines. Pàgines 164 a 180
 
Internet Therry, Arthur. Journal of Catalan Studies. La poesia de Joan Maragall. Univ. Of Essex http://www.fitz.cam.ac.uk/jocs/4/articles/therry
 
Internet http://www.escriptors.com/autors/maragallj/index.html(pàgina de l'AELC, sobre vida i obra de l'autor)
 
Internet http://www.uoc.edu/lletra/noms/jmaragall/index.html(pàgina de la rev. LLETRA, sobre vida i obra de l'autor)
 
Mass-media http://www.tvcatalunya.com/elmeuavi/2003/1eratemporada/maragall/capitulo.htm (programa de TV3: El meu avi, sobre l'autor)
Tria del tema
Tema que podeu triar i desenvolupar, per parelles:

-La personalitat de Joan Maragall manifestada a Visions i Cants.
-La presència de Nietzsche a Visions i Cants, de Joan Maragall.
-L'estructura de Visions i Cants, de Joan Maragall.
-Rerefons llegendari a Visions i Cants, de Joan Maragall.
-El Regeneracionisme a Visions i Cants, de Joan Maragall.
-Concepció poètica de Visions i Cants, de Joan Maragall.
-La presència de la Història i el Catalanisme a Visions i Cants, de Joan Maragall.
-Comentari de text de "El comte Arnau", dins Visions i Cants, de Joan Maragall.
-Anàlisi d'estil, mètrica i retòrica a Visions i Cants, de Joan Maragall.
Metodologia de treball
Metodologia de treball:

1. Triar el tema sabent què significa
2. Llegir-se tota la bibliografia citada a dalt SOTA EL PRISMA DEL TEMA QUE HEU TRIAT, descartant els altres temes que puguin aparèixer entremig. SUBRATLLAT DEL MÉS IMPORTANT, si són fotocòpies.
3. Buidat de tota la informació recollida, mitjançant apunts, esquemes, etc.
4. ESTABLIR UN GUIÓ DE TREBALL: parts i subparts del tema escollit.
5. Llegir Visions i Cants, tenint el guió al davant, i prenent nota, vora els poemes, i en llapis, sobre el llibre,de per quina part del treball poden servir de cita (exemp)
6. Redactar el treball i donar-li una estètica adient al tema triat.

Estructura del treball

Estructura del treball: a ordinador, amb moltes imatges, i aquestes parts:1. Portada.

2.Índex.

3. Introducció (per què heu triat aquest tema i no un altre).

4. Cos del treball (amb cites bibliogràfiques entre cometes i una nota a peu de pàgina que indiqui de quin llibre s'han tret i les pàgines; amb altres notes a peu de pàgina que amplifiquin una part de la vostra exposició, donant més detalls; i amb cites de Visions i Cants - versos solts o poemes sencers- també entre cometes i citant la part del llibre i la pàgina).

5.Conclusions (resum de tot el que heu dit en mig foli).

6.Bibliografia i Material utilitzat.

7.Enquadernació obligatòria: tapes dures i espiral (no admetré res que no pugui girar els fulls còmodament, sense doblegar-los).


 
(web realitzada durant el segon trimestre de 2005)