1. Des que ens llevem fins que ens anem a dormir sempre conversem, bé amb nosaltres mateixos, bé amb altres interlocutors. Unes vegades són converses informals i d'altres més preparades. Algunes són interessants, altres intrascendents, agradables, pesades, de compromís, i fins i tot n'hi ha d'imprescindibles. Posa'n un exemple de cada, inventant-te una situació o context comunicatiu concret per a cadascuna de les marcades amb negreta.

Llegeix aquest text:

1

SOHEIR KHASHOGGI:

2
"LES SAUDÍS NO PODEN CONDUIR NI ESCRIURE"
3 Lluís Amiguet
4

Sóc Soheir,en àrab "estrella del matí". Tinc 53 anys.Visc a Connecticut.

5

Vaig néixer a Alexandria, la llar dels meus somnis. Divorciada, quatre

6

fills: Semiha (El perdó), Naila (La que obté el que desitja), Fahrida

7

(L'única) i Hana (La complaent). Acabo de publicar La cançó de Nàdia,

8

sobre l'Egipte del rei Faruk.

9

-Vostè és la germana d'Adnan Kashoggi, el famós multimilionari i el seu nebot era Doddi Al Fayed.

10

-Pateixo encara pensant en la seva mort i a ell, el meu nebot més estimat, li he dedicat el meu darrer llibre.

11

-Així que suposo que vostè no escriu per diners...

12

-Miri: si m'importés el luxe, viuria a Riad com un animaló decoratiu i ben cuidat, com tantes altres dones saudís

13

i com altres moltes occidentals. Jo personalment sóc incapaç de viure en aquesta gàbia d'or. Aràbia és un país ric

14

i moltes dones estan excel.lentment educades. Hi ha vuit bones escriptores que jo conegui, almenys, però els

15

prohibeixen publicar!

16

-I vostè?

17

-Jo he sigut la primera dona saudí de la història que ha publicat en anglès. Quan vaig treure Mirage (miratge)

18

el meu primer llibre, la policia religiosa d'Aràbia Saudí va anar a veure el meu germà Adnan per demanar-li

19

que m'impedís continuar escrivint.

20

-Què va dir ell?

21

- Que jo ja era prou gran per a saber què volia. Tot i això, vaig escriure una carta al rei d'Aràbia explicant-li que

22

hauria de sentirse orgullós del meu llibre, i evitar que em perseguissin.

23

-Què va dir la seva família?

24

-M'entenen. Sempre hem tingut un peu en l'exterior i un altre allà. El meu pare fou el primer metge saudí que va estudiar

25

a Occident. Va treballar a la Sorbonna amb madame Curie i va portar l'electricitat a Aràbia: el primer generador es

26

va posar a la Meca.

27

-I era feliç?

28

-Era feliç , perquè allà [ a Alexandria ] es vivia l'atmosfera més lliure de tot l'islam, encara que jo i els meves

29

germanes fóssim fills de segona, encara que ens tanquessin en l'habitació quan entrava un home a casa...

30

-Vaja! No coneixien nois?

31

- Ens enamoràvem de veus, d'ombres, de relats dels nostres germans, de presències que intuïem...

32

.Aquests eren els nostres promesos

33

-I què va passar?

34

-Doncs que vaig complir vint-i-quatre i les meves dues germanes s'havien casat ja. El meu pare

35

m'estimava molt, així que em va fer escollir: o em casava, com elles, amb l'home amb qui ell havia firmat un

36

contracte nupcial o tornava a Aràbia.

37

-I....?

38

-Vaig preferir casar-me, encara que no coneixia el nuvi. Vaig tenir un fill seu, però el matrimoni fou un desastre, no

39

podia ser d'altra forma, i vaig acabar anant-me'n a Aràbia amb el meu fill. Allà em vaig tornar a casar amb un altre

40

libanès i vaig tenir tres filles.

41

-I llavors va ser feliç?

42

-M'asfixiava en aquell món en el qual no podia ni creuar el carrer sense vel. Així que vaig fugir. I vaig començar a

43

escriure.

44

-No escrivia ja llavors?

45

Havia començat,sí, però el meu marit m'assetjava mentalment,. Em deia que el que jo escrivia eren escombraries,

46

que ho oblidés, que era ridícul: se'n reia contínuament de mi. No el suportava ni tolerava la idea que jo pugués ser

47

quelcom més que la seva muller. [...]

48

-Millorarà la situació de la dona a Aràbia?

49

-La policia religiosa és inamovible; encara que últimament es deixa a algunes dones tenir activitats públiques,

50

però només en companyia d'altres dones. Mai se'ls permetria negociar amb homes.

 
La Vanguardia 21-12-99

 

2. Ara, respon:

 • Quin tipus de text conversacional és?
 • Quin objectiu tenen les entrevistes periodístiques?
 • És una entrevista informativa (l'entrevistat dóna una opinió sobre un tema o informa de quelcom que coneix bé) o psicològica (cerca conèixer la personalitat o ambient que rodeja l'entrevistat) ?
 • Qui és l'entrevistador? Qui és l'entrevistada? Què s'ha destacat en el títol de l'article? I en l'entradeta?
 • Com qualificaries les preguntes que va fent l'entrevistador: segueixen un guió previ, o avancen en relació a les respostes de la interlocutora?
 • L'inici capta l'atenció del lector? Per què?
 • Quines consideres les preguntes i respostes bàsiques per a conèixer l'entrevistada? Cita les línies.
 • La darrera pregunta, es pot considerar com a pregunta de conclusió? Per què?

Les converses tenen una sèrie de regles. Veiem-les:

Cooperació entre interlocutors

Tots desitgen l'èxit de l'intercanvi, eviten l'ambigüitat, donen respostes entenedores

Màxima de quantitat

S'ha de proporcionar tanta informació com sigui necessària per fer avançar la conversa.

Màxima de qualitat o de veritat

Per la qual creiem que el que es diu és cert.

Màxima de pertinència

No s'ha de dir res que no sigui rellevant

Màxima de manera

Hem de ser clars, ordenats i breus en les intervencions.

Principi general

Que mai parli més d'una persona alhora i que sempre parli algú (no s'accepten els silencis i fins i tot hi ha fórmules per a trencar-los, com "Ha passat un àngel"; ni les subconverses)

Principi de brevetat

S'ha d'escurçar el missatge per no cansar l'interlocutor. De vegades, fins i tot escurçant la tira fònica: déu (adéu), re (res)...

Principi d'expressivitat

S'han de dir les coses de manera que s'atregui l'atenció del receptor, es trenqui la rutina, per exemple, explicant acudits, anècdotes, utilitzant recursos retòrics

Principi de cortesia

Tractament de persona adequat (tu, vós, vostè), maneres de cridar l'atenció, peticions indirectes (et faria res...?) oferta d'opcions (podem fer això...o allò) ús del plural per implicar-nos amb l'interlocutor (potser que ens posem a treballar,no trobes?)

Principi d'ironia
Dir les coses desagradables de forma indirecta
Principi de burla
Mostrar solidaritat i proximitat a través dels insults amables: Hola, gran fill de...
Principi de Pollyanna
Parlar de temes agradables i evitar els desagradables (malalties, morts, diners, soledat, sexualitat...)
Els implícits o pressuposicions

Són informacions sobre el context, el coneixement del món, la situació, les coses no exterioritzades, que donem per suposades, allò que inferim, llegim entre línies...

Hi ha converses planificades

El tema i els torns de parla s'estableixen prèviament: debats, entrevistes, taules rodones interrogatoris, examen oral, classe acadèmica, guions de televisió,ràdio i cinema, diàlegs teatrals, diàleg filosòfic ( conversa que no ha existit mai, freqüent en la filosofia clàssica i interessant pel que fa a la retòrica).

Hi ha converses espontànies

Conversa quotidiana, diàleg telefònic, xat per Internet , assemblea laboral o d'estudiants, tertúlia radiofònica...

Si les vulnerem, rebrem queixes dels interlocutors: això passa si parlem massa o callem massa, si diem mentides, si canviem de tema inesperadament i de forma no pertinent, si som ambigus...

També podem dir que els diàlegs consisteixen en interaccions entre els interlocutors,amb quatre tipus de seqüències que corresponen al seu desenvolupament:

 • Intercanvis d'obertura: expressions de contacte pròpies dels rituals socials(salutacions, interpel.lacions, crides d'atenció..."dispensi!, escolta... què, la feina?, vaja...ep!, capullo!")
 • Intercanvis d'orientació temàtica: un interlocutor llança un tema de conversa que pot ser poc o molt desenvolupat pels altres interlocutors ("I,per cert... a propòsit...parlant d'una altra cosa...")
 • Intercanvis de desenvolupament: els interlocutors centren o desenvolupen un o diversos temes en sèries ("anem al gra...anem per feina... la qüestió és la següent... el que passa és que...")
 • Intercanvis de tancament: expressions de conclusió i comiat que permeten tancar la conversa sense violentar els interlocutors. ("ja en tornarem a parlar, a reveure, el temps ho dirà, records, es fa tard, no et molesto més...")

  A més, les estructures dels intercanvis solen ser:

  1. Pregunta-resposta
  2. Informació-ampliació
  3. Argument-contraargument
  4. Opinió-confirmació
  5. Narració-comentari
  6. Exposició-petició d'aclariment

   

 • Els recursos prosòdics (volum de la veu, canvis de velocitat, pauses, caiguda o ascens de la corba melòdica, sons de dubte...) i gestuals (moviment de les mans, mirades que estableixen el torn de parla, canvis de postures corporals, posició del cos assegut o dempeus, expressió de la cara...) reforcen l'orientació de cada intervenció. Si el diàleg és escrit, els guions han de marcar l'ordre de cada intervenció i la puntuació ha de procurar reflectir els aspectes prosòdics. Si és un diàleg teatral, les acotacions introdueixen elements prosòdics, gestuals i de context comunicatiu.

 • Llegiu el següent text:
1
GROUCHO I CHICO, ADVOCATS
2

sRTA DIMPLE: Endavant.

3

CHICO: Hola! Em dic Emmanuel Ravelli. Que hi ha l'amo?

4

sRTA DIMPLE:Ara està ocupat. Té targeta, vostè?

5

CHICO: És clar, però n'agafaré una altra. Vull veure l'amo

6

sRTA DIMPLE: Per quin motiu el vol veure?

7

CHICO:Miri, jo vull un divorci

8

sRTA DIMPLE: El sr. Beagle és un home molt ocupat. Hauré de redactar un informe. Així, és per un divorci...Molt bé . Hi ha fills?

9

CHICO:I tant! Sis...potser set.No ho sé gaire bé. Esperi, si me'ls deixa comptar... Hi ha en Tony, hi ha la Josie, hi ha el Pasquale, hi ha l'Angelino, hi ha el Jake, no,no,no,el Jake no, el Jake no. El Jake és el nen dels veïns del davant. Sap, és que sempre els tinc barrejats. I després tenim l'últim de la fila.

10

SRTA DIMPLE: L'últim de la fila? Què és, nen o nena?

11

CHICO: No ho sé. Encara no parla.

12

sRTA DIMPLE: Quant de temps fa que és casat?

13

CHICO: No, senyora; no sóc casat. El meu germà, és casat.

14

sRTA DIMPLE:Ah, és ell el que vol el divorci.

15

CHICO: No, no,. Ell no vol el divorci. Li agrada la seva dona. És feliç, però em sembla que no hi toca gaire.

16

sRTA DIMPLE:M' està dient que vol que el seu germà es divorciï només perquè no li agrada la seva cunyada?

17

CHICO: No, senyora; A mi ja m'agrada, és una bona noia, però no cuina gens bé.

18

sRTA DIMPLE: I el seu germà es queixa?

19

CHICO: No, ell no es queixa mai. Està satisfet. Menja fora.

20

sRTA DIMPLE:I vostè per què no menja fora, també?

21

CHICO:Miri, és que no m'ho puc permetre. No tinc feina.

22

sRTA DIMPLE: I per què no en troba una, de feina?

23

CHICO: D'acord, d'acord , deixi estar això del divorci. Agafo la feina. [...]

24

sRTA DIMPLE: Vejam, segui un moment.Cridaré al senyor Beagle. Senyor Beagle!

25

GROUCHO: Què, ha trobat els papers?

26

SRTA DIMPLE: No, hi ha un home aquí fora que vol parlar amb vostè sobre una feina.

27

GROUCHO: Digui-li que accepto. Però que no treballaré per menys de vint dòlars setmanals. [...]

28

CHICO: Jo no vull treballar.Només vull una feina.

29

GROUCHO: Quines referències té?

30

CHICO: Ah, per mi ja està bé. No necessita cap referència. M'agrada la seva cara.

31

GROUCHO: Doncs a mi m'agrada la teva, si és que això és una cara. Escolta, ets pastat a un paio que coneixia, un tal Emmanuel Ravelli. Que és germà teu?

32

CHICO: Sóc jo, l'Emmanuel Ravelli. [...]

33

GROUCHO: No es pot pas negar que t'hi assembles. Però no puc deixar d'insistir que hi tens una retirada.

34

CHICO: Ei! No hem parlat de diners.

35

GROUCHO: Em sembla magnífic. Si em promets no dir res sobre això, jo tampoc no ho mencionaré. [..]

36

GROUCHO: Et diré el que farem. Et donaré sis dòlars a la setmana i pots portar el teu propi dinar.

37

CHICO: Home...

38

GROUCHO: Encara et diré més. Et donaré sis dòlars a la setmana i pots portar-me el dinar a mi també.

39

CHICO: Sis dòlars a la setmana...sis...Ei, mestre, no puc viure amb sis dòlars a la setmana.

40

GROUCHO: No pots viure amb sis sòlars a la setmana. M'encantarà. Quedes contractat.

GERMANS MARX . Groucho i Chico, advocats. Ed. Columna.

 

3. Ara, responeu, sobre el text anterior:

 • Quines regles de la conversa vulnera el diàleg entre els germans Marx i la Srta. Dimple?
 • Assenyala on hi ha els intercanvis d'obertura, els d'orientació temàtica, els de desenvolupament d'un tema (per cert, quants temes surten?) i els de tancament, dient de quina línia a quina línia van.
 • Mira si pots posar un exemple de cadascuna de les estructures d'intercanvi:
  • Pregunta-resposta
  • Informació-ampliació
  • Argument-contraargument
  • Opinió-confirmació
  • Narració-comentari
  • Exposició-petició d'aclariment
 • Com s'han marcat els recursos prosòdics, en el text?
 • Podem sobreentendre algun recurs gestual, relacionat amb el diàleg?
 • D'on prové la comicitat del text? Podríem dir que és un diàleg absurd? En què és basa? (Et dono una pista: la interpretació literal de les frases...)

Pel que fa a la llengua, la conversa o el diàleg tenen elements propis i estructures molt determinades:

FÒNICS
LÈXICS
MORFOSINTÀCTICS
PROSÒDICS i GESTUALS
RETÒRICS
Onomatopeies : crec, glup, brrrrr
Tics lingüístics o mots paràsits: "Ni una ànima, tu. Òndia, tu"
Desordre sintàctic: "Segur que dormia, el porter"
Gran riquesa d'entonacions
Metàfores col.loquials: fer una cara nova, estomacar-se
Ús d'exclamacions i interjeccions: ui, ep, ei, ah....
Ús d'eufemismes: anar alegre (per borratxo)
Anacoluts i ruptures del missatge: I quan va arribar la Montse...ah! no sé si la coneixes...Doncs la Montse diu: "Òndia, nena..."

Frases inacabades:"Una quietud..."

Exageracions: deixarem la pell a la feina, devorava el dinar

Caiguda de vocals àtones: t(a)ronja

El.lisió de part dels mots: "Nava cap a casa"
Ús de diminutius i augmentatius: petitó, miquetona, cabronàs, Xavi, Cesc, Cris...
Supressió d'elements de la frase: "Però jo, res"
Comparacions: menja com un lladre Sentits figurats: fer l'ànec (morir-se),
Reducció dels diftongs: llenga, aiga, vurem
Ús de mots incorrectes "Vinga contemplar el dallò dels avisos"
Repetició de conjuncions: "I toco el timbre i ve el porter i jo dic..."
Interrogatius al final de la frase, oi? eh? o què? No?
Trencament de rutines: Què farem? Mala cara quan morirem!
Afegitons: col.legit, anou, mart (mar)
Vulgarismes i mots de l'argot, ús de malnoms o sobrenoms: aixís,apendre,dugues, pipa per pistola, En Perot...
Connectors sintàctics escassos (no hi ha coordinació ni subordinació) i molta juxtaposició.
Allargament de síl.labes: Vaaaaaaa, vineeeeee
Pleonasmes: pujar a dalt, sortir a fora..
Inversió de sons: gavinet, radere
Vocabulari limitat i ús de termes genèrics: cosa, fer, dir, gent, problema, maco...
Analogies nominals i verbals incorrectes: prous, llapissos, bastanta, bledo,truju,coneixo, tindre, poguer
Emblemes:gestos que substitueixen frases (fer la botifarra, banyut)
Altres retòriques: Ben ensenyat, amb aquestes orelles volaria!
Alteracions: cumenió, vegilar, juriol,bora nit
Renecs i disfemismes (eufemismes vexatoris): terrat per cap, melons per pits,bústia per boca...
No hi ha combinacions de dos pronoms febles i tot es redueix a LI - ELS HI

Ús d'il.lustradors: gestos que acompanyen la parla (moviment del cap, de les mans, etc.)

Frases fetes, locucions, refranys: tocar el dos,

 

Llegeix aquest text, que és una transcripció d'un fragment d'entrevista a un crític de teatre , feta a Ràdio 4 de Barcelona, el febrer de 1982. Les barres indiquen pauses i les dobles barres, pauses més llargues. Les paraules en cursiva i negreta estan pronunciades així:

1

eee/jo personalment quan faig la crítica al diari /eee una mica intento donar primer

2

una primera impresió sense entrar massa a fons en el muntatge o en l'espectacle //

3

i ho faig aixins perquè penso que el lector habitual del diari arriba un moment que

4

sap més o menys per on vaig jo/ vull dir sap una mica què penso/ aquesta persona

5

li agrada més o menys aquest tipu de teatre o pensa /jo què sé/ que el vodebil /

6

bueno/ és una cosa menor o no/ o li agrada més aquest grup o aquella companyia//

7

si quan fas les quaranta o cinquanta primeres ratlles/doncs/dónes una mica les

8

pistes /d'alguna manera almenys/penso/que dónes aquesta primera impresió /

9

bueno que aquest espectacle va per'qui o va per'llà// això és lo que idealment

10

intento fer//

4. Ara busca , en el text de dalt, quines característiques del quadre dels elements propis de les converses (quadre groc de dalt) hi ha presents. Per exemple:

 • Un tic lingüístic: eee...eee