antonomàsia

Si topem a les palpentes

amb aquest estrany cec

i ens sentim sempre mirats

pel blanc esguard del cec

SALVADOR ESPRIU

L'estrany cec representa a Déu

Em ronda i em pren el pecat

(m'agenollava amb un genoll a missa).

Invoco Déu i em tusto el pit

pilós. Fra Garí penedit.

PERE QUART

Fra Garí com a antonomàsia d'un pecador.

És un Rafael

És el pare de la psicoanàlisi

Es pot usar el nom però també un epítet,un títol o perífrasi, si és generalitzador.

Un Rafael és un bon pintor i el pare... és Freud.