Cacofonia

...vell neci emmalaltit per versos

disciplinats, com aquests d'ara, amb pintes

de fosques marques que l'alè dels crítics

un dia aclarirà per a la meva vergonya.

SALVADOR ESPRIU

Repetició del so [k] desagradable a l'oïda i més quan es relaciona amb el significat

SALVADOR ESPRIU

Tot el dia fregava i treia la vols i quan tenia la pols treta la tornava a treure.

MERCÈ RODOREDA

Repetició del so [t] desagradable perquè el relacionem amb una obsessió

Un dia en què vaig creure cas de consciència confessar aquestes coses al senyor...

LLORENÇ VILLALONGA

Pràcticament 6 paraules seguides amb el so [k] !