comparació

Si com als vents és donada la nau

mentre es debat als mariners vengut:

lladoncs la nau son camí ha tengut

per senya tal qual ans del constrat jau,

ne pren a mi,car mon enteniment

ha gran debat ab lo voler del cos;

determinar llur debat clar no gos:

penjant lo temps,l'apetit vaig siguent.

AUSIÀS MARCH

Moltes cobles de March comencen amb un "Si com" que continua quatre versos més avall amb "ne pren a mi",que és el segon terme de la comparació

Com la gavina de la mar blavosa

que en la tranquil.la platja fa son niu;

com lo nevat colom que el vol reposa

de l'arbre verd en lo brancatge ombriu;

blanca,polida,somrient, bledana,

casal d'humils virtuts i honrats amors,

l'alegre barraqueta valenciana

s'amaga entre les flors.

TEODOR LLORENTE

Comparació de la casa pairal valenciana amb gavines i coloms.

Com lo cabdill que amb peu alat

va passant entremig de sa gent adormida [..]

així tu, Joia, te m'emmenes

de dins el pit covard els mots com un estol;

CARLES RIBA

Estructura semblant a la de March
 

Com un pinyó és la boca que em captiva.

JOAN SALVAT PAPASSEIT

Comparació típica en ordre invers
 

i unes ungles més negres que la nit

JOSEP M.DE SAGARRA

La comparació potser de superioritat, inferioritat, igualtat...