el.lipsi

La casa vella i la nova

Evita la repetició de la paraula casa que ja es dedueix pel context

Vibraren els riures, els aplaudiments
El.lipsi de "vibraren"