exclamació

Ai, la negra barca,

que per mi vigila

des de la nit alta!

Ai, la negra barca,

que ve pel meu somni

del mar de Sinera!

SALVADOR ESPRIU

L'autor fa una exclamació sobre la mort que s'acosta, amb la interjecció "ai" .

La barca que duu el rei celta Artur a Avalon

Nord enllà,

on diuen que la gent és neta

i noble, culta, rica, lliure,

desvetllada i feliç!

SALVADOR ESPRIU

L'autor enveja la vida del nord d'Europa