hipèrbaton

L'ànima ésser creada per Déu, algú que raó hage no ho ignora

BERNAT METGE

Ningú que tingui raó no ignora que l'ànima fou creada per Déu

Si los raigs ab què a penes me tocàreu

de la llum celestial d'aqueixa cara,

RECTOR DE VALLFOGONA

si els raigs de la llum celestial d'aquesta cara amb què a penes em tocàreu

No la cançó perfecta sinó el crit

que invoca Déu és necessari

JOAN VINYOLI

El crit que invoca Déu és necessari i no la cançó perfecta.

E veig del Llobregat la platja serpentina

BONAVENTURA CARLES ARIBAU

I veig la platja serpentina del Llobregat
L'hipèrbaton dóna dinamisme als textos i crida l'atenció sobre una part del missatge , normalment situat cap al final.

Pels riberencs herbatges, com un ruixat de perles, festívol saltirona l'aucell del paradís.

JACINT VERDAGUER

L'aucell del paradís saltirona festivol com un ruixat de perles pels riberencs herbatges.

De la capella travessant el porxo

preguen encara d'esma nostres llavis

GUERAU DE LIOST

Els nostres llavis encara preguen d'esma travessant el porxo de la capella.