jocs de paraules

En cap cap cap el que cap en aquest cap (dilogia)

El mot cap té diversos significats (adjectiu, part del cos, 3a p.sin. pres. Ind. de cabre...

Seré loquaç : la mar, Marcel.la! Cela

amb doll de mots,els meus...

J.V. FOIX (calembour)

El poeta juga amb la similitud de les paraules "mar" i "cela" amb "Marcel.la"

dintre vivint anys prop de vint (calembour)

JAUME ROIG

A mi sí que re m'hi fa , si la Sila fa midó. (calembour)
Hem obtingut les notes musicals