paronomàsia

Visc del vesc que busco al bosc

Els embarbussaments utilitzen la paronomàsia

per molt argent; cruel, urgent

JAUME ROIG

Els escombriaires escombraven, amb les grans escombres de branquillons de bruc.

MERCÈ RODOREDA

privats de sou i son

l'ull de l'agulla

la llum del llamp

SALVADOR ESPRIU

Oh vigorosa estirp! Esclava indigna

que cobeges viltats: Sagna i signa

elteu rescat i el retorn a la Idea!

J.V.FOIX