personificació

i plena d'harmonies misterioses,

la guitarra, que ensems gemega i riu

TEODOR LLORENTE

La guitarra gemega i riu com una persona

Pi de Formentor, de Joan Miró (1976)

...riu i canta més fort que les onades,

i vencedor espolsa damunt les nuvolades

sa cabellera real

COSTA I LLOBERA

El pi de Formentor, riu i canta i té cabellera, com les persones.

S'obriren com el dia, el mar se les mirava.

OLGA XIRINACHS

El mar té ulls.
És una cosificació si apliquem qualitats de coses a les persones: Cara de pedra

És una zoomorfització si apliquem qualitats dels animals a les persones o coses: serpenteja el fum.