sinècdoque

La part pel tot

Hi havia cent caps de bestiar

Part del cos que esmenta a tot l'animal.

El tot per la part

En sortir al balcó el poble li féu una gran ovació

Poble com a tot el públic aplegat allà, que només és una part del poble.

El tot per la part

Luard és una pell socarrimada

i és una llengua que no tasta gras.

J. M. DE SAGARRA

La llengua representa a tot el seu cos,que menja malament.