El pronom feble és un element gramatical àton que substitueix algun element de l'oració (referent) . Com que són àtons, són mots monosíl.labs, i han d'anar immediatament davant o darrera del verb.

La funció sintàctica que compleixen dins l'oració no ha de coincidir necessàriament amb la funció que feia el seu referent:

 • He trobat en Jordi (CD) i li (CI) he donat el llibre

  La seva funció és evitar que la frase es torni feixuga amb l'excessiva repetició d'una paraula o sintagma. Per això són bons cohesionadors textuals:

Avui els Sorribes han anat al mercat. Després de comprar en el mercat, han vist la senyora Maria i han dit bon dia a la senyora Maria. Ells ha tornat el bon dia als Sorribles i després ha explicat als Sorribles les seves vacances.

Avui els Sorribes han anat al mercat. Després de comprar-hi, han vist la senyora Maria i li han dit bon dia . Ells els l'ha tornat i després els ha explicat les seves vacances.

Si el verb és Infinitiu, Gerundi o Imperatiu, el pronom feble va sempre per darrere d'ell, i en les altres formes verbals va sempre davant. Només en el cas que acompanyi un pretèrit perfet perifràstic o altres perífrasis verbals , pot anar davant o darrere:

 • va cantar-li, li va cantar; la vol dur, vol dur-la.

Si el verb comença pel so de la essa, el pronom es manté en la forma plena:

 • se situa, se sabrà, se sol dir, se celebra

Les formes i funcions dels pronoms són les següents:

Quadre 1

A què pot substituir?

 

FORMA REFORÇADA

Davant verb en consonant

FORMA ELIDIDA

Davant verb en vocal, h o un altre pronom

FORMA PLENA

Darrera verb en consonant,diftong acabat en u,o bé infinitiu acabat en -re

FORMA REDUÏDA

Darrera verb en vocal o un altre pronom

Als pronoms personals forts (jo,tu ell/ella, nosaltres,vosaltres ells/elles, vós, vostè),si fan de CD-CI (substituint sempre persones)
EM
em diu
m'afaito
vau obligar-me
canta'm
ET
et parla
t'aixeques
vaig telefonar-te
banya't
ES(5)
es vesteix
s'enganya
va adormir-se
llevi's
ENS
ens canta
ens estima
deixeu-nos
regala'ns
US
us renya
us alceu
preneu-vos
veure-us
ES(5)
es dutxen
s'abracen
van examinar-se
mirin-se
CD determinat o atribut determinat(1)
EL

el veig (el cotxe)

el sembla (el metge)

l'escolto (el programa)

l'és (lel metge)

escolteu-lo (el programa)

va ser-lo (el metge)

mira'l (el cotxe)

sembla'l (el director)

CD determinat o atribut determinat(1)
LA

la veig (la casa)

la sembla (la doctora)

l'escolto (la xerrada)

l'és (la doctora)(11)

escolteu-la (la conferència)

va ser-la (la doctora)

mira-la (la noia)

sembla-la (la doctora)

CD determinat o atribut determinat(1)
ELS

els veig(els cotxes)

els semblen (els metges)

els escolto (els nois)

els són (els metges)

escolteu-los (els nois)

van ser-los (els metges)

mira'ls (els cotxes)

 

CD determinat o atribut determinat(1)
LES

les veig (les cases)

les semblen(les doctores)

les escolto (les noies)

les són (les doctores)

escolteu-les (les noies)

van ser-les (les doctores)

mira-les (les noies)
CI singular (a ell/ella, sense distinció)
LI
li donaré (al nen)
li ordeno (a la noia)
digues-li (a l'alumna)
telefona-li (al xicot)
CI plural (a ells/elles, sense distinció)
ELS
els donaré (als nens)
els ordeno (a les noies)
digues-los (a les alumnes)
telefona'ls (als xicots)
CC introduïts per qualsevol preposició, menys "de" , i els CC de Manera introduïts per "de" (6)
HI
Hi van (a Roma)
Hi arriben (a casa)
arribeu-hi (a la botiga)
arriba-hi (a temps)
CRV (7)
HI
Hi pensa (en ella)
s' hi avé (amb ell)
va pensar-hi (en ella)
pensa-hi (en ella)
C. predicatiu (8)
HI

Hi corren (esverades)

Hi estudien (adormides)

va estudiar-hi (adormit)

corre-hi ! (esverat)
CI (quan s'ha fet el canvi necessari explicat al quadre 3, més avall)
HI
L'hi canta
La hi afegeix
Va cantar-l'hi
Canta-l'hi
CD neutre (3) o atribut indeterminat (adjectiu, participi)
HO

ho porto (això)

ho sembla (ric)

ho aixeco (això)

ho és (ric)

vaig fer-ho (això)

va ser-ho (ric)

deixa-ho (això)

sembla-ho (ric)

CD indeterminat o precedit de numeral, quantitatiu, o indefinit (9)

EN
en vull molts (llibres)
n'alço alguna (de copa)
pren-ne (cafè)
canta'n una (cançó)
CC introduït per "de" (excepte si és de manera)
EN
en ve (de París)
n'arriba (de Roma)
va arribar-ne (de París
arriba'n (de casa)
C. predicatiu introduït per "de" i els verbs fer-se, dir-se, elegir i nomenar
EN

se'n va descuidar

(de fer-ho)

se n'ha oblidat (de fer-ho)
va oblidar-se'n (de fer-ho
Nomena'n
CRV introduït per la prepos. "de" (7)
EN
Se'n cansa (de treballar)
Se n'ha adonat (de l'error)
Va cansar-se'n (de treballar)
cansa-te'n (de treballar)
Emfasització de l'atribut(2)
EN
Que en sembles, de llesta!
que n'ets, de maca!
Vol ser-ne molt, d'alta
Emfasització del predicatiu(2)
EN
Que en va, de brut!
N' esdevé, de llest...
Vol esdevenir-ne, de llest...
Considera-te'n, de ric
Complement del Nom del CD (10)
EN

En saps l'origen? (de l'univers)

N'entens el significat? (del mot)
Vas saber-ne l'origen? (del problema )
Estudia'n l'origen! (de l'univers)
Subjecte (4)
EN
En surten moltes (de maduixes)
N'arriba un (autocar)
Van sortir-ne moltes (de maduixes)

(1) CD determinat o atribut determinat vol dir que va introduït per un article determinat o un demostratiu, i que l'emissor i el receptor saben de què estan parlant i és una cosa concreta: no és el mateix Porta EL llibre, que Porta UN llibre o Porta llibres o Porta això...

(2) Emfasització vol dir que l'atribut o el predicatiu apareix també a la frase, darrera coma, que serveix per desfer el pleonasme (recorda que un PLEONASME és la repetició innecessària de dos elements iguals en la mateixa frase).

(3) CD neutre vol dir les paraules "això", "allò" o bé tota una oració subordinada o bé una acumulació de CD:

 • Parles de pau, tranquil.litat, gens de brogit, temperatura agradable? Ho has trobat mai a l'estiu?

(4) Aquest tipus de subjectes substituïbles per EN solen anar darrera del verb

(5) El pronom ES substitueix CD reflexius o recíprocs: es dutxen (acció del subjecte sobre ell mateix: reflexiva) o s'escriuen (acció mutua entre dos subjectes: recíproca)

(6): Van entrar-hi (d'esquitllentes), M'hi estic (de cap per avall)

(7) Si els CRV és una proposició subordinada, i comença per "que" sense preposició, s'usa el pronom HI o el pronom EN en funció a quina preposició duu aquell verb normalment.:

 • S'exposa que el critiquin (S'hi exposa= a les crítiques) T'has adonat que duies un mitjó de cada color? (No me n'he adonat = del mitjó)

Hi ha CRV que depenen d'un atribut d'un verb copulatiu. Llavors es pot substituir el CRV sol o bé l'atribut + el CRV:

 • En Joan és incapaç de fer mal ningú- En Joan ho és /En Joan n'és incapaç.

(8) Els verbs que admeten un predicatiu són arribar considerar, esdevenir, nomenar, presentar-se, quedar-se, tornar_se, tractar, trobar-se...

(9) Si el CD implica possessió, se substitueix també per EN:

 • Coneixes la casa? En conec tots els racons!

(10) En aquests casos podem substituir tot el CD, només el nucli o només el CN. Si substituïm el nucli i és indefinit ,i el CN és un S. Adj ., llavors , aquest s. Adj apareix introduït per "de":

 • He vist uns plànols molt originals - N'he vist uns, N'he vist uns plànols, N'he vist uns de molt originals

(11) El pronom LA no s'apostrofa si el verb comença en i/u ,hi/hu àtones:

 • la inflaren, la hipotequen, la humilien

 

1. Hi ha verbs que duen els pronoms incorporats, i no fan cap substitució:

 • Va armar-la!, Se les pensa totes, Me les he tingudes amb ell, Qui la fa la paga.

2. En els verbs de percepció (veure-hi, sentir-hi, tocar-hi...) el pronom HI tampoc fa funció, només dóna un valor intransitiu als verbs, que, sense ell, serien transitius:

 • No s'hi veu bé. Des que l'ha abandonat la dona, no hi toca.

3. Tampoc fa funció el pronom HI del verb HAVER-HI (hi ha, hi hagués...)

4. Ni el pronom EN en els verbs pronominals: Me'n vaig, te'n sortiràs.

Si els pronoms febles de 3a persona (el,la,els,les,en) van davant d'un verb compost , el participi pot concordar en gènere i nombre amb el pronoms:

 • Et torno les revistes perquè ja les he legides;
 • Els llibres, encara no els he endreçats,
 • Històries de por? Me n'han explicades de molt bones.

Hi ha una regla d'or per a fer bé les combinacions pronominals: cada complement verbal ha de ser substituït per un sol pronom i cada pronom només pot substituir un complement.

Les combinacions s'han de fer en un determinat ordre:

Quadre 2

Lloc
1r
2n
3r
4t

Reflexiu

SE

2a persona

TE-US

1a persona

ME-ENS

3a persona i CI

LI-ELS

CD o atributs

EL-LA-ELS-LES

Adverbials

EN-HI-HO

Exemples:

 • Se'l volia endur (reflexiu + CD determinat)
 • Ja t'ho explicaré demà (2a persona, + CD neutre)
 • Porta-l'hi (CD + adverbial)

Si s'han d'apostrofar, es posa l'apòstrof el més a la dreta possible :

 • M'ho dóna- me'l dóna- me'ls dóna- me l'obre

Els pronoms us, li, hi, ho no s'apostrofen mai, ni tampoc les combinacions se+us.

 

COMBINACIONS CD+CI

Quan es troba el pronom LI (CI) amb els CD determinats, cal fer uns canvis:

Quadre 3:

Les combinacions

LI+EL
no sonen massa bé i s'han de canviar per :
L'HI
L'hi dóna
(el llapis, al noi/a)
LI+LA
LA HI
La hi dóna
(la pilota, al noi/a)
LI+ELS
ELS HI
Els hi dóna
(els llapis, als nois/es)
LI+LES
LES HI
Les hi dóna
(les pilotes, als nois/es)

Això no cal fer-ho quan el CD és EN o HO i es manté la combinació LI'N, LI HO, tot i que en català parlat fem N'HI en el primer cas i L'HI en el segon cas (i són incorrectes a l'escrit).

Tampoc cal fer-ho en el CI plural (ELS), perquè les combinacions ELS EL, ELS LA, ELS ELS, ELS LES són correctes.

COMBINACIONS DE CD+ CPred.

Quan el C. Predicatiu incideix en el CD es poden substituir tots dos:

 • L'hi he trobat (a ell, molt canviat), La hi he trobada (a ella, molt canviada), Els hi he trobats(a ells, molt canviats), Les hi he trobades (a elles, molt canviades).

També poden aparèixer les combinacions m'hi, t'hi, ens hi, us hi, s'hi, n'hi.

COMBINACIONS DE DOS PRONOMS IGUALS I COMBINACIONS IMPOSSIBLES

No es poden posar dos pronoms iguals, encara que facin funcions sintàctiques diferents. Només se'n pot substituir un:

 • Treia pa del calaix: en treia pa / en treia del calaix.

Tampoc no es combinen EN+HO, HO+HI. El que es fa és que un sol pronom serveix per tots dos:

 • Vam anar tranquils a l'examen- Hi vam anar.

Hi ha unes altres combinacions impossibles que també fan canvis:

Quadre 4

Incorrecta
Correcta
Exemple
els +em
m'hi
M'hi van presentar (a mi, als sogres)
li +et
t'hi
T'hi van presentar (a tu, als sogres)
els+ens
ens hi
Ens hi van presentar (a nosaltres, als sogres)

 

Els pronoms EL/LA/ELS/LES i el pronom EN formen la combinació L'EN, LA'N ENS EN LES EN:

 • Diuen que l'en trauran el curs que ve (el seu fill de l'escola), A la noia, però, no la'n trauran pas. Les n'ha tret, del cinema.

En valencià són correctes les formes CI signular + CD determinat: LI'L, LI LA, LI'LS, LI LES, LI'N

Els pronoms de CD i de CRV es combinen en l'ordre esmentat CD+ EN/HI, encara que surtin combinacions pot usuals :

 • No les n'he pogut convèncer pas (les col.legues, de venir a la conferència)

COMBINACIONS DE TRES PRONOMS FEBLES

L'ordre sempre serà : reflexiu+CI+CD+altres complements +Verb o bé a l'inrevés: Verb+ refexiu+CI+CD+altres complements:

Poseu-me-n'hi
(a mi,
de sucre,
al cafè)
CI
CD
CC
Demà te l'hi penjarem
(a tu,
el quadre,
al passadís)
CI
CD
CC
Se me l'ha begut tot
(beure's,
a mi,
el cafè)
Reflex.
CI
CD
Se'ns l'endurà
(endur-se
a nosaltres
el fill)
Reflex.
CI
CD

 

En el català col.loquial, parlat, són freqüents els errors en l'ús dels pronoms:

. Per exemple, les confusions entre LI-L'HI, LI HI:

Quadre 5

LI
CI sing, masc. o fem.
Truca-li (al Josep o a la Rita)
L'HI
CD + CI (el+li)
No l'hi donis pas (el llapis, a la Rita)
LI HI
CI + CC de lloc
No li hi he escrit (a la Rita, a França)

. ELS HI sol susbtituir-ho gairebé tot: els el, els la, els els, els les, els en . També apareix quan només s'hauria de substituir un complement: els hi compraré pastissos (només als nens!) i també quan no ha de substituir res: volien prendre'ls-hi el lloc als convidats.

. L'HI també té tendència a substituir de tot : li, la hi, li ho, etc.

. Quan el pronom EN equival a un possessiu, solament s'ha de fer servir el pronom i no s'hi ha d'afegir cap altre possessiu:

 • (ÉS INCORRECTE: He enviat l'original a la secretaria, que ara n'estudiarà el seu contingut) . He enviat l'original a la secretaria, que ara n'estudiarà el contingut.

. Si hi ha un pronom relatiu, no s'hi ha d'afegir cap pronom feble.

 • (ÉS INCORRECTE: És un assumpte del qual n'haurem de tornar a parlar). És un assumpte del qual haurem de tornar a parlar.

. No existeix el pronom LIS

. El pronom LI no s'ha de fer servir en comptes del pronom HI quan es fa referència a éssers inanimats perquè solament pot referir-se a persones.

 • Aquesta assignatura és molt interessant. No li donis més voltes i matricula-te'n. (INCORRECTA)
 • Aquesta assignatura és molt interessant. No hi donis més voltes [a aquest assumpte] i matricula-te'n.

. Hi ha alguns verbs intransitius (que porten un CI: escriure, trucar, telefonar ) que es fan servir incorrectament com a transitius (i els fem dur un pronom de CD) quan es fa referència a persones.

 • Telefona la directora: Telefona-la (INCORRECTA)
 • Telefona a la directora.Telefona-li.

. En la llengua oral no és recomanable fer servir el pronom SE en comptes dels pronoms NOS i VOS. En la llengua escrita és una forma incorrecta.

 • Trobem-se a la secretaria de l'escola (INCORRECTA) . Trobem-nos a la secretaria de l'escola.
 • Aneu's-en com més aviat millor (INCORRECTA). Aneu-vos-en com més aviat millor.

. En la llengua oral s'admet que els infinitius del tipus convèncer i els imperatius del tipus digues (dir), seguits d'un pronom, perdin la consonant final i el pronom es redueixi. En la llengua escrita, però, aquestes formes no són admissibles.

 • (CORRECTA SI ÉS ORAL) Calia convènce'l que la reunió era necessària. (CORRECTA A L'ESCRIT) Calia convèncer-lo que la reunió era necessària.
 • (CORRECTA SI ÉS ORAL) Digue'm què haig de fer per matricular-me . (CORRECTA A L'ESCRIT) Digues-me què haig de fer per matricular-me.

 

***

Si voleu posar en pràctica el que heu après, aquí hi ha una adreça amb exercicis de pronoms febles, que pertany a la universitat pompeu fabra: http://www.upf.es/gl/3242/3242312.htm

Per practicar una mica el que hem après, busqueu els pronoms febles d'aquestes 50 frases famoses del cinema i digueu quin és el referent i quina funció sintàctica hi fan:

"De tots els cafès del món, va haver d'elegir-ne el meu"

Casablanca (1942)

"La vida és com una capsa de bombons: mai saps què et tocarà".

Forrest Gump (1994)

"Sincerament, estimada, m'importa un rave..."

Allò que el vent s'endugué (1939)

"Que la força t'acompanyi"

Star Wars (1977)

"Vinga, alegra'm el dia"

Impacte súbit (1983)

"Vaig a fer-li una oferta que no podrà refusar"

El Padrí (1972)

"Cordin-se el cinturó. Aquesta serà una nit molt mogudeta".

Eva al desnudo (1950)

.

"El món es divideix en dos , Tuco: els que t'encanonen i els que caven. El revólver el tinc jo, així que ja pots agafar la pala".

El bueno, el feo i el malo (1966)

"General, vagi amb compte amb la seva filla. Ha provat d'asseure's sobre els meus genolls quan jo estava dempeus.

El somni etern (1946)

"En dius una festa, d'això? La cervesa està calenta i les dones fredes.

Pistolers d'aigua dolça (1931)

"Toca-la un altre cop, Sam"

Casablanca (1942)

"Jo no sóc dolenta, és que m'han dibuixat així.

¿Quién engañó a Roger Rabbit? (1988)

"Matar un home és quelcom menyspreable. Li treus tot el que té, i tot el que podria arribar a tenir".

Sense perdó (1992)

"La història l'escriuen els que pengen els herois".

Braveheart (1995)

"El món ha canviat, ho sento en l'aigua, ho sento en la terra,ho oloro en l'aire. Molt es va perdre llavors, però no viu ara pera recordar-ho"

El Senyor dels Anells-La comunitat de l'anell (2001)

"L'hivern deu ser molt fred per a les versones que no tenen records càlids i a nosaltres ja se'ns va passar la primavera"

Tu i jo (1957)

"Vol casar-se amb mi? És vostè rica? Contesti primer a la segona pregunta!"

Sopa de Ganso (1933)

"A Beverly Hills no tiren les escombraries, les converteixen en televisió"

Annie Hall (1977)

" -Però si no la conec.

-Clar que la coneixes. Des de sempre, en els teus somnis.

Amélie (2001)

"Només de veure-la, m'esgoto"

American Beauty (1999)

"Sempre ens quedarà París"

Casablanca (1942)

"El teu cor és lliure, tingues el valor de fer-li cas"

Braveheart (1995)

"Et tanquen de "per vida" i això és just el que et prenen"

Cadena perpètua ( 1994)

"El veritable amor només es presenta un cop a la vida... i despres ja no hi ha qui se'l tregui de sobre"

L'hotel dels embolics (1938)

"Ella és el lloc a on vaig...i gairebé no la conec "

Cold Mountain (2003)

"Es triga exactament quatre segons per anar d'aquí fins a la porta. Jo n'hi dono dos."

Desayuno con diamantes ( 1961)

"He creuat oceans de temps per a trobar-te"

Dràcula (de Coppola) ( 1992)

"-Saps que la teva cara s'assembla a la d'un que val 2000 dòlars?

-Sí, però tu no t'assembles al que els cobrarà."

El bueno, el feo i el malo (1966)

"Sempre s'ha de caçar la peça amb una sola bala. Fer-ho amb dos és un nyap. Sempre els ho dic a tots, però ningú no m'escolta"

El Caçador (1978)

"La veritat és com una manta que et deixa els peus freds"

El club dels poetes morts (1989)

"Us maleeixo a tots! Maleeixo les guerres ! Us maleeeixo!"

El planeta dels simis ( 1968 )

"Ser honest és com plomar una gallina al vent, t'omples la boca de plomes"

Irma la Douce (1963)

"-Jack està mort.

-No diguis tonteries. Jack mai es moriria sense dir-m'ho abans."

La joia del Nil (1985)

"El món es derrumba i nosaltres ens enamorem"

Casablanca (1942)

"He complert totes les regles, les humanes, les divines... i tu no n'has complert cap, i tots t'han estimat més a tu: el pare, Samuel... fins i tot la meva dona

Llegendes de passió ( 1994 )

"Un anell per a governar-los. Un anell per a trobar-los.Un anell per a atreure'ls tots i lligar-los a les tenebres".

El Senyor dels Anells- La comunitat de l'anell (2001)

"Jo només et puc mostrar la porta, tu ets qui l'ha de travessar"

Matrix ( 1999)

" Jo m'estic ofegant i tu m'estàs descrivint l'aigua ! "

Mejor...imposible (1997)

"Quan els déus volen castigar-nos, atenen les nostres pregàries".

Memòries d'Àfrica ( 1985 )

"Quan m'hi vas abandonar, en aquella illa deixada de la mà de Déu, vas oblidar una cosa...sóc el capità Jack Sparrow.

Els Pirates del Carib (2003)

"No els odies, aquests incòmodes silencis?"

Pulp Fiction (1994)

"Ell deia que quan es troba quelcom, cosa, lloc o persona, perfecte, li hem de ser fidels"

Rebeca (1940)

"Si trobo el misògin que es va inventar els talons , el mato"

La Sra. Doubtfire (1993)

"Si em disculpa, capità. Tinc una cita amb l'eternitat i no vull arribar-hi tard.

Star Trek. The next generation (1987)

"Sóc presoner del petó que mai vas haver de donar-me"

Star Wars-L'atac dels clons (2002)

"Recorda el que va dir Clemenceau: la guerra és massa important com per deixar-se-la als generals. Però avui la guerra és massa important com per deixar-se-la als polítics"

Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú (1964)

"-No et canses de vegades d'equivocar-te sempre?

-de vegades"

Els Simpson ( 1989)

"Anomenaven al Titànic el vaixell dels somnis, i ho era, realment ho era".

Titanic (1997)

"No me'n vaig perquè no pugui matar-te; me'n vaig perquèseria capaç de fer-ho"

Tomb Raider 2: La cuna de la vida (2003)

"És alt secret i podria dir-li-ho, però després hauria de matar-la"

Top Gun ( 1986)

 

Ara farem el contrari, et dono les cites de pel.lícula i tu has de substituir tots els Complements que puguis, per pronoms febles.

 

. "-T'impressionaria si em poso una mica més còmoda?"

Els àngels de l'infern (1930)

. "Ballaria amb vostè fins que les granotes criessin pèl. Pensant-ho millor, prefereixo ballar amb una granota fins que vostè criï pèl".

Sopa de ganso (1933)

. "Poso a Déu per testimoni que mai tornaré a passar fam ! "

Allò que el vent s' endugué (1939 )

. "Ningú no és perfecte"

Con faldas y a lo loco (1959)

. "No has de representar cap paper amb mi, Steve. No has de dir res ni fer res. Només xiula. Saps xiular, oi? Ajuntes les llavis i bufes".

Tenir i no tenir (1944)

. "Mai oblido una cara, però amb vostè faré una excepció"

L'hotel dels embolics (1938)

. "El millor truc que el diable va inventar va ser convèncer el món que no existia"

Sospitosos Habituals (1995)

. "Veig gent morta..."

El sisè sentit (1999)

. "Houston, tenim un problema"

Apollo 13 (1995)

. "D'acord Mr, Demille, estic llesta per al meu primer pla"

Sunset Boulevard (1950)

. "Estimar significa no haver de dir mai ho sento"

Love Story (1970)

" La matèria de la qual estan fets els somnis"

El falcó maltès (1941)

. Un martini. Sacsejat, sense remenar el martini"

James Bond 007-Goldfinger (1964)

. "Sóc el rei del món!"

Titanic (1997)

. "Ja són aquí!"

"Vés cap a la llum!"

Poltergeist (1982)

. "-Casa't amb un enterramorts o un botxí, amb qui sigui, menys amb un periodista.

-Però Hildy deixarà el periodisme.

-No es poden treure les taques a un lleopard ni enganxar un cavall de carreres a un carro d'escombraries"

Primera plana (1974)

. "-No hauries de dur aquesta roba.

-Per què?. Només és una brusa i una faldilla.

-Doncs no hauries de dur aquest cos"

Foc en el cos (1981)

. "És tota una experiència viure amb por, això és el que significa ser esclau"

Blade Runner (1982)

. "L'últim cop que vaig estar dins d'una dona va ser en la visita a l'Estàtua de la Llibertat"

Hanna i les seves germanes (1986)

. "Portes tant temps a la meva vida, que no recordo res més".

Alien 3 (1992)

. "Si Amélie preferia viure en els seus somnis i seguir essent una noia introvertida, estava en el seu dret, ja que fer malbé la seva vida és per a tot ésser humà un dret inalienable"

Amélie (2001)

. "Tinc una ment per a les finances i un cos per al pecat"

Armas de mujer (1988)

. "Em vaig menjar el seu fetge amb unes favetes i un bon Chianti".

El silenci dels anyells (1991)

. "Necessitaràs un vaixell més gran"

Tiburón (1975)

. "Oh, no, no van ser els avions. Va ser la Bella qui va matar la Bèstia".

King Kong (1933)

(web realitzada el juliol de 2005)