A la recerca del gènere literari: Taller d’escriptura creativa

 

 

 

 

 

 

 


Una Cacera del Tresor de l'àrea de Llengua  Catalana i Literatura i adreçada a 3r d'ESO

 

Àngels Rodríguez

 

Conforme amb el nivell AAA d'accessibiliat d'acord amb les Directrius d'Accesibilitat per al Contingut Web 1.0  |   CSS vàlides i revisades amb el revisor de CSS del W3C.  |   Sintaxi correcta, d'acord amb el revisor del W3C.  |   Licencia Creative CommonsINTRODUCCIÓ

Durant uns dies, us convertireu en escriptors i escriptores que necessiten expressar els seus pensaments i convertir les anècdotes de la vida diària en petites històries literàries. Però, per començar a escriure i aconseguir el vostre propòsit (el reconeixement del públic i la manifestació entusiasta de l’èxit inqüestionable de la vostra obra) primer haureu de conèixer el món literari.

Aquests dies heu estat treballant una part molt important per a l’escriptor: la sintaxi. El coneixement d’aquesta ciència lingüística us ajudarà a construir un text correcte, coherent i comprensible. Ara, us apropareu als gèneres literaris.

Els gèneres literaris permeten classificar les obres de la literatura seguint uns criteris: estructura, intervenció dels personatges i de l’autor, segons el tema... Ara cal que us poseu a investigar a fi d’escriure una peça original i perfecta!


PREGUNTES

1.     Feu un mapa conceptual on es trobin especificats els gèneres literaris i els seus subgèneres. Heu d’entregar-lo amb eines TIC.

 

 Entregueu-lo al moodle quan l’acabeu (no oblideu escriure els noms dels components del grup)

 

2.     Una mica d'història. Expliqueu l’origen del gènere literari que heu treballat. On va començar, quines són les primeres obres que es conserven, quina era la finalitat … fins i tot podeu explicar alguna curiositat.

 

3.     Un cop heu llegit el vostre text, responeu: A quin gènere literari pertany? Quines són les característiques generals d'aquest gènere literari? I les característiques del subgènere? Feu una graella comparant les característiques generals del gènere amb les què apareixen al vostre text (podeu adequar la graella a les vostres necessitats). Mínim 12 elements.

Exemple:

POESIA

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

CARACTERÍSTIQUES TEXT

1.

La poesia s’estructura en estrofes

El poema que estem treballant a classe té 4 estrofes

2.

Les estrofes són formades per versos i si temin en compte les estrofes i la mesura dels versos les podem classificar: tercet, quartet, romanç ...

Aquestes 4 estrofes tenen 4 versos a les dues primeres i 3 versos a les dues estrofes últimes. L’estructura del poema és 4+4+3+3. És un sonet

3.

Els versos tenen ( o no) rima. La rima pot ser assonant (repetició de vocals a final de cada vers) o consonant (repetició de sons vocàlics i consonàntics a final de cada vers) ...

...

 

4.     Quins recursos literaris s'utilitzen en el vostre text? Transcriviu-los i expliqueu-los

Metàfores, símbols, comparacions, personificacions…

 

5.     Quins autors són els autors més destacats en el gènere literari que heu treballat? Citeu 10 autors (4 catalans com a mínim), incloeu les dades de naixement i mort. Anoteu DUES obres importants de cada autor. Busqueu una foto de l’autor i inseriu-la:

William Shakespeare

(1564-1616)

v    Romeu i Julieta

v    Hamlet

6.     Escriviu el decàleg que per vosaltres hauria de complir un bon escriptor, és a dir, els 10 elements a tenir en compte alhora d’enfrontar-se amb el paper en blanc (pànic de tot escriptor)

 

 Entregueu les activitats de la 2 a la 6 al moodle ( no oblideu escriure els noms dels components    del grup) … Feu una portada per aquesta tasca!

 


LA GRAN PREGUNTA

v   Elaboreu un text de dues pàgines (davant i darrera, és a dir, 800 paraules) seguint les pautes del gènere i subgènere que us ha tocat treballar (teatre)

 Entregareu el treball al moodle (3r document)

v   Elaboreu dos/tres textos (han de tenir com a mínim dues pàgines, ÉS A DIR, unes 800 paraules) seguint les pautes del gènere i subgènere que us ha tocat treballar (narració)

Entregareu el treball al moodle (3r document)


 

RECURSOS D'INTERNET

&    http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso2/t1/teoria_5.htm  (Recurs en castellà. Recordeu en fer una bona i acurada traducció en català)

&   http://www.institucio.org/lafarga/alumnes/mrllengua/textliterari.htm

&   http://perso.wanadoo.es/dcosg/1r%20BATXILLERAT/GENERES%20LITERARIS/LA%20NARRACI%D3.htm

&   http://perso.wanadoo.es/dcosg/1r%20BATXILLERAT/GENERES%20LITERARIS/El%20g%E8nere%20teatral.htm

&    http://lletra.uoc.edu/  (cerqueu per gènere literari i contrasteu els resultats, és a dir, llegiu la informació)

&   http://80.25.203.117/lc/lite/IntroduccioGeneres.pdf

&   http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/literatura/index.htm

&   http://www.xtec.cat/aulanet/ud/catala/textos/exercicis/teoria1.htm

&    L'art d'escriure (Compte! Recurs en castellà!)

AVALUACIÓ

 

0

1

2

3

Ortografia

Els textos i les preguntes no estan corregits

Els textos i les preguntes presenten faltes d’ortografia

Els textos i les preguntes tenen algunes faltes d’ortografia

Les faltes d’ortografia no són significatives

Presentació

Falten moltes activitats o parts del treball

 

Falten algunes activats o estan incompletes

Alguna activitat no està acabada o podria millorar-se

Totes les activitats estan acabades correctament

Contingut

El contingut està copiat totalment de la informació d’Internet

El contingut és parcialment copiat.

L’activitat no està completa

Hi ha contingut que es pot millorar

El contingut presenta tots els aspectes que es demanen

Creació

No compleix les característiques demanades (contingut, estructura)

No compleix algun requisit.

Podria millorar-se bastant

Podria millorar-se en algun aspecte

És una creació original i interessant.

Col·laboració grupal

(valoració individual)

No ha col·laborat gens en les tasques a realitzar

No sempre ha col·laborat en les tasques a realitzar

Normalment ha col·laborat en les tasques a realitzar

Sempre ha col·laborat en les tasques a realitzar

Representativitat

(valoració individual)

La lectura no ha estat gens preparada per l’alumne/a

La lectura no ha estat suficientment preparada

La lectura ha estat preparada però hi ha hagut algun error.

La lectura ha estat preparada

Actitud a l’aula

 

(valoració individual)

L’alumne/a no ha fet res a les hores de classe o no manté una bona actitud a l’aula

L’alumne/a ha treballat poc, la seva actitud a l’aula és millorable.

L’alumne/a ha treballat i ha mostrat una actitud positiva gairebé sempre

L’alumne/a sempre ha mostrar predisposició pel treball