Va fer una pila de terra prou alta per arribar a la claraboia