Tenen 12 ovelles.

El germā gran se'n queda la meitat 6

El mitjā una quarta part 3.

El petit una sisena part 2

Si sumeu 6+3+2 = 11