ACTITUDS RESPECTE A L'ABSOLUT O DÉU

Exercici d'emparellament

Relaciona els elements de la columna dreta amb els de l'esquerra.