el primer és el futur, el segon el passat i el tercer el present. el seu país és el temps.