Llegeix el següent text i assenyala quina és la resposta correcta