Or per a la llibertat

Operació gàbies buides

INTRODUCCIÓ A LA TRAMA LITERÀRIA
EUn grup de joves naturalistes, amb una estudiant de biologia al capdavant, es prepara per alliberar uns ocells engabiats que han de participar en un concurs de cant. La complexitat de l’operació, els problemes que van sorgint i la varietat de punts de vista dels membres del grup, els farà reflexionar sobre la legitimitat de la seva acció, la incidència de l’activitat humana en l’entorn natural i l’estreta relació que hi ha entre les persones i els animals, i tot plegat els plantejarà un seguit de dilemes ètics sobre la pretesa superioritat dels humans.
Descobrir algunes pautes de comportament dels animals i adonar-se que ells també són capaços d’aprendre fa que els protagonistes de la història surtin del maldecap on s’han ficat amb un coneixement de l’entorn natural i social que els enriquirà com a persones i com a naturalistes.

PRESENTACIÓ DEL TEMA CIENTÍFICOTECNOLÒGIC
El coneixement del món animal és un dels elements que en el marc de l’aprenentatge de les ciències crida més l’atenció als nois i noies. Malgrat això, no se sol introduir a l’escola els aspectes relacionats amb el comportament o les capacitats dels animals en relació als humans. L’ampliació de coneixements referits a aquests dos temes és un dels dos objectius bàsics de la novel·la.
L’altre objectiu té a veure amb l’ús d’aquests coneixements. Des dels anys setanta s’ha iniciat una discussió acadèmica entorn del que s’anomena ètica ambiental, és a dir, una ètica que tingui en compte com a elements legítims de preocupació moral per als humans les relacions que establim amb altres organismes i ecosistemes. Aquesta preocupació s’inicià entorn de la publicació de diverses obres que qüestionaven la manera com tractem els animals i va donar lloc al naixement del Moviment d’Alliberament Animal. N’és un representant important el filòsof nord-americà Peter Singer i, al nostres país, Jesús Mosterín. Igualment, en educació ambiental cada cop hi ha més acord a considerar fonamental l’educació en valors com a element clau de la formació de l’alumnat i de la població en general. En aquesta línia, es considera important oferir la possibilitat de discutir sobre els propis valors i els de la societat, així com sobre la imatge que individualment o col·lectiva tenim de la natura i els seus components.
En aquest context, la novel·la pretén que el coneixement científic que hi apareix (comportament, aprenentatge, comunicació, diversitat, ecologia…), serveixi perquè, d’una banda, el lector disposi d’arguments per participar amb més rigor en aquesta reflexió ètica, i per l’altra, que trobi més funcionalitat en el coneixement adquirit. D’aquesta manera es podrà contribuir a la progressiva transformació de la imatge dominant que la societat occidental té dels animals i de les relacions que hi estableix.

RETALLS
I la Mercè els va guiar pel mig d'unes mates seguint un corriol que s'enfilava dalt d'un turons. N'hi havia una munió.
-Cigonyes! -van fer tots alhora.
-Han passat per sobre els teulats de la ciutat, lluny, però jo les he vistes del dels finestrals de la classe de dibuix. Tot un estol. Les he anat seguint amb la vista fins que han girat cap al cantó del cementiri i després ja les he perdudes. He pensat que es devien haver aturat aquí a les mòlleres. Però, encara he vist una altra cosa dels de la finestra de la classe i això altre ja no és tan maco, més aviat és força preocupant.
…-Què més has vist, doncs? -La Cuca volia saber-ho tot de seguida.
-Doncs he vist un home que anava seguint el vol de les cigonyes amb uns prismàtics; era al balcó d'una d'aquelles casetes amb jardí de l'altra banda de la tanca del pati de l'institut.
-Li devien fer gràcia -va contestar en Jordi, que no hi veia l'interès.
-És que després l'he vist que sortia d'una casa amb una escopeta. L'ha carregada en un cotxe, un dos cavalls d'aquells vells, i ha marxat en aquesta direcció.

Dimecres farem una sortida científica. Anirem als Aiguamolls de l'Empordà a veure les aus de pas arribades aquests dies. Porteu un bloc de notes per dibuixar els ocells i després identificar-los.
…La vida dels insectes, tot i ser també animals, no acabava d'interessar ni als més aplicats, per això, amb la intenció d'estimular l'interès dels alumnes, en Fidel els va proposar un joc a l'aire lliure.
-És tracta de dibuixar un quadrat d'un metre de llarg per un d'amplada , aproximadament, damunt la gespa, i esperar quiets tot observant durant mitja hora a veure què passa dins el quadre.
…-És increïble, no ho sembla que hi hagi tanta vida en un metre quadrat d'herba!
-Nosaltres, com que no hem tingut tant moviment com ells per sobre l'herba, hem decidit aixecar una pedra … hem arribat a distingir un cuc de terra, un centpeus, uns quants sastres amb les seves tisoretes i una cuca de bola, que ens ha fet molta gràcia perquè de seguida ha buscat un racó per amagar-se.
-D'això se'n diu cinesi, que és el moviment per buscar condicions més favorables.
-Molt bé, ara la ficarem en aquest tub llarg, una part la humitejarem i la deixarem a l'ombra i l'altra part la deixarem seca i que hi toqui la llum. Ho veieu?
-La cuca es desplaça cap el cantó humit -van observar els estudiants.
-I ara s'hi atura. Com que la cuca de bola necessita un ambient més aviat humit i fosc, semblant al que tenia sota la pedra, s'hi desplaça i allà es queda.