Multimedia i creativitat

 

Articles

Congrés del TIEC
Com ser creatiu amb l'ordinador (Prespectiva escolar nº 264)
La càmera digital (in-fàn-ci-a nº 148)

Bibliografia on-line interessant
¨ AulaMèdia [en línia]: educació en comunicació. [Barcelona: s.n., act. 2002]. Accés URL: http://www.aulamedia.org/ [Consulta: 11 setembre 2002].

¨ "Biblioteca virtual de tecnología educativa" [en línia]. Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Centro Nacional de Información y Comunicación, cop. 2000. Accés URL: http://www.cnice.mecd.es/tv_mav/tvedu/servint/biblvirt.htm [Consulta: 11 setembre 2002].

¨ Ciberespiral [en línia]: espai web de l'Associació Espiral: Educació i Tecnologia. Lleida: l'Associació, [act. 2002]. Accés URL: http://www.pangea.org/org/espiral/ [Consulta: 11 setembre 2002].

¨ Educaweb.com [en línia]: educació, formació i treball. Barcelona: Educaonline, cop. 2002. Accés URL: http://www.educaweb.com/cat/. Versió en castellà: http://www.educaweb.com/ [Consulta: 11 setembre 2002].

¨ Quaders Digitals.Net [en línia]: revista de nuevas tecnologías en la educación. Faura, València: Centre d'Estudis Vall de Segó, [1996] - . Bimestral. ISSN 1575-9393. Accés URL: http://www.quadernsdigitals.net/ [Consulta: 11 setembre 2002].

¨ "Tecnologia Educativa" [en línia]. Laboratori de Mitjans Interactius. Barcelona: Universitat de Barcelona, [1998]. Accés URL: http://www.lmi.ub.es/te/ [Consulta: 11 setembre 2002].