Beneficis dels escacs

El crèdit variable "Introducció als escacs" és un crèdit d'iniciació pensat per aquells alumnes del segon cicle d'ESO que volen conèixer el joc dels escacs, encara que no sàpiguen moure les peces.

Entre els múltiples beneficis que es poden obtenir de la pràctica dels escacs destaquem que permet:

  • Treballar la presa de decisions.
  • Treballar la previsió de les conseqüències abans de fer els actes.
  • Treballar la codificació i l'abstracció (anotació de jugades, lectura de partides i textos).
  • Despertar la imaginació.
  • Afavorir la capacitat de concentració.
  • Reforçar les actituds de silenci, tranquil·litat, quietud.
  • Reforçar les actituds personals de respecte davant el company/a i el material necessari per al joc (tauler, peces, mobiliari, rellotge...).
  • Treballar la igualtat de sexes, cultures, ..: és un joc que es practica a diferents cultures, països, estrats socials, sexes, edats ...
I es pretén aconseguir motivar els alumnes, il·lusionar-los per jugar habitualment, fer que gaudeixin del joc, fer que puguin arribar a percebre la bellesa i l'art de les obres mestres.

tornar a l'índex