Idees i proposta per al crèdit
Continguts a tractar:
 • Normes de joc:
  • Col·locació del tauler. Files, columnes i caselles.
  • Nom, descripció i moviments de cada peça.
  • Coronació del peó a Vuitena.
  • L'enroc: curt i llarg.
  • Taules: diferents possibilitats.
  • L'escac al rei, escac i mat.
 • Coneixements bàsics:
  • Anotacions: mètode algebraic.
  • Valor de les peces: canvis favorables, mats bàsics, simplificació.
  • Desenvolupament.
  • Domini del centre.
  • Temes tàctics raonats (doble atac, clavada, desviació, 1a fila, peça atrapada, ...)
 • Altres:
  • Nom de les obertures.
  • El rellotge.
  • Competicions
  • Història dels escacs.
Activitats suggerides.
 • Reproducció de partides comentades (i si és possible, a un tauler mural.)
 • Partides individuals entre els alumnes (anotades pels dos jugadors). 
 • Partides entre professor i alumne (poden ser simultànies).
 • Partides en consulta. Un grup d'alumnes (poden ser 2, 3, 4, ...) juga contra un altre. Les diferents propostes de jugada s'han de discutir raonadament.
 • Exercicis de trobar la jugada. Es va reproduint una partida i s'atorguen punts als alumnes que van encertant cada jugada.
 • Exercicis sobre tàctica. Després d'explicar un tema tàctic es proposen uns 10 problemes sobre el mateix motiu.

 • Exercicis de cerca d'errors a una partida donada (pot ser una partida dels nostres alumnes).

 tornar a l'índex