Teorema de Fermat-Wiles

País: República Txeca

Any: 2000

Segell que celebra el moment més important de les matemàtiques de finals del segle XX: la definitiva demostració del Teorema de Fermat per part d'Andrew Wiles (1995).

Quan tres números enters com (3,4,5) verifiquen que el quadrat d'un d'ells és igual a la suma dels quadrats dels altres dos, es diu que formen una terna pitagòrica; al segle XVII, Pierre de Fermat va afirmar que el teorema de Pitàgores no es pot estendre a potències superiors a 2, així per exemple, la suma de dos cubs no pot ser mai un altre cub perfecte. Fermat va anotar als seus apunts "he trobat una demostració maravellosa d'això però aquest marge és massa petit per escriure-la..." Des d'aquell moment, la demostració d'aquest teorema ha provocat mals de cap als millors matemàtics que han vist com una prova darrera l'altra queia per algun sofisticat error. Finalment, al 1995 Andrew Wiles va presentar una demostració vàlida tot modificant una prova seva errònia, presentada dos anys abans. La demostració ha exigit tres segles de temps i el desenvolupament d'un considerable aparell algebraic, a l'abast d'uns pocs especialistes, la qual cosa fa pensar que Fermat no disposava més que d'una demostració parcial o bé realment no va trobar paper suficient per anotar-la.

 

Índex dels segells
Història de la demostració del Teorema de Fermat