Fractals

País: Suècia

Any: 2000

Segells il·lustrats amb la corba floc de neu, definida l'any 1904 per Helge von Koch.

Els fractals, batejats amb aquest nom per Benoit Mandelbrot a la dècada dels 70 del segle XX, són objectes originats mitjançant un procediment d'iteració infinita a partir d'un segment o similar: la corba de Koch s'obté prenent un segment i substituïnt el terç central per dos segments que formarien un triangle equilàter amb el retirat; es fa el mateix amb els subsegments que han quedat i així successivament...

A banda de la bellesa de moltes de les figures així originades, els fractals han trobat aplicacions en camps com els sistemes dinàmics (matemàtiques i física), mesura de costes de perfil molt irregular (geografia) i estructures moleculars (bioquímica).

 

 

 

Índex dels segells
Generació gràfica de fractals