Matemàtica a Rússia

País: Unió Soviètica

Any: 1966

Segell emès amb motiu de la celebració a Moscou del XVè Congrés Internacional de Matemàtiques.


Des de la fundació al segle XVIII de l'Acadèmia de Sant Petersburg, Rússia ( i en el seu moment, la Unió Soviètica ) té un pes important en la història de les matemàtiques. Membres gairebé des dels inicis d'aquesta institució van ser els germans Bernoulli i el suís Leonhard Euler.
Al segle XIX, els matemàtics més importants d'aquest país són Pafnuti Txebixev i Nicolai Lobacevskij, autor aquest últim d'una de les branques més originals de les matemàtiques, la geometria no euclidiana, que després trobaria aplicacions importants en el desenvolupament de la física moderna.
Durant el segle XX, destaquen les aportacions de l'escola russa al càlcul de probabilitats, amb els treballs d'Andrei Markov i Andrei Kolmogorov, a qui és deguda la fonamentació axiomàtica dels espais de probabilitat. A més, l'editorial Mir de Moscou va posar a l'abast dels estudiants universitaris de tot el món un nombre considerable de llibres matemàtics i tècnics de gran qualitat.

Índex dels segells Construccions de la geometria no euclidiana