La competència digital

Sessió de treball amb els formadors TIC de Lleida

Institut de ciències de l'Educació
Universitat de Lleida

Primera part

1. Competències bàsiques i competència digital.
2. Dimensió metodològica de la competència digital.
3. Una proposta de mapa de la competència digital.
4. La formació del professorat en competència digital.


Segona part

Reflexió conjunta i intercanvi de parers sobre les necessitats detectades en els centres respecte a la formació en competències digitals.

Enquesta per a mestres i docents.

Enquesta web - document explicatiu

Dimarts, 20 de gener, 2009

Institut de ciències de l'Educació - Universitat de Lleida

Boris Mir
Servei de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement
Departament d'Educació

Documents de suport

1. Competències bàsiques i competència digital.

2. Dimensió metodològica de la competència digital.

3. La competència digital, en cinc grans dimensions .

 

Materials complementaris

1. La competència digital (presentació).

2. Articles i documents sobre competències.

3. Referències bibliogràfiques.

4. Les competències digitals, les necessitats dels docents .

5. Apunts personals.

Concepte de COMPETÈNCIA

inici

La competència digital, expressada en cinc grans DIMENSIONS:

 

1.La dimensió de l'aprenentatge abasta la transformació de la informació en coneixement i la seva adquisició.

2.La dimensió informacional abasta l'obtenció, l'avaluació i el tractament de la informació en entorns digitals.

3.La dimensió comunicativa abasta la comunicació interpersonal i la social.

4.La dimensió de la cultura digital abasta les pràctiques socials i culturals de la societat del coneixement i la ciutadania digital.

5.La dimensió tecnològica abasta l’alfabetització tecnològica i el coneixement i domini dels entorns digitals.


 

inici

 

Presentació

DESCARREGAR LA PRESENTACIÓ

inici

 

2. Dimensió metodològica de la competència digital

 

Les competències metodològiques

Les competències metodològiques focalitzen determinats aspectes que són comuns a la competència comunicativa, fan referència a desenvolupar mètodes de treball eficaços i adequats a les situacions escolars i a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a la resolució de problemes que es plantegin en diferents situacions i entorns. Es tracta, en essència, de competències per convertir la informació en coneixement eficaç per guiar les accions, per tant, amb el raonament i l'esperit crític, amb la capacitat d'organitzar-se en les feines i també amb determinades actituds com el sentit de la responsabilitat i la disciplina, la perseverança i el rigor en la realització dels treballs.

El currúculum es refereix a tres competències metodològiques:

  • a) la del tractament de la informació i competència digital.
  • b) la matemàtica, que se centra en aquest àmbit concret
  • c) la competència per aprendre a aprendre, que afavoreix la capacitat de poder desenvolupar un aprenentatge continuat al llarg de tota la vida.

Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (ESO). DOGC núm. 4915 - 29/06/2007. [Text íntegre]

Documentació sobre el currículum de primària

Documentació sobre el currículum de secundària

inici

Articles i documents complementaris

inici

 

Per Saber-me més

ZABALA, A. & ARNAU, L. Once ideas clave. Cómo aprender y enseñar competèncias Barcelona, 2007; Editorial Graó.

ÀREA, M., GROS, B,. i MARZAL, M.A. Alfabetizaciones y tecnologías de la información y la comunicación; Madrid, 2008; Editorial Síntesis

VIVANCOS, J. Tratamiento de la información y competencia digital; Madrid, 2008; Alianza Editorial.

Llibres a la web

TALLADA, A. El currículum a través de les TIC - Llicència d'estudis - curs 2007-2008 - bibliografia extensa

AMIGUET, Epi. (2005). XTEC: Perfils d’innovació en educació. Barcelona, 2005, Ed. Infonomia

Conferències a la web

COLL, C. "Alfabetització digital i competències bàsiques en la societat de la informació" setembre, 2008

  Edu3.cat

   

ADELL, C. "Educació 2.0" octubre, 2008 a ItWorldEdu

PADRÓ, F. "Educació i tecnologia", Octubre, 2008 a ItWorldEdu

inici

Les competències digitals, les necessitats dels docents

En el Servei de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement del Departament d'Educació, estem treballant per a contribuir al desplegament de la competència digital que emana dels nous currículums. Per aquest motiu, hem preparat un petit qüestionari que vol recollir el parer i les necessitats dels docents respecte a la competència digital.

Hem fet una relació dels temes en els quals estem treballant i voldríem saber el grau d'importància que consideres que tenen des del punt de vista de la teva pràctica docent a l'aula.

És una enquesta informal oberta a qualsevol docent en actiu i no comporta cap obligació ni compromís. És molt breu i no t'ocuparà gaire temps respondre-la.

Es troba en el següent enllaç:

[ http://competenciadigital.net/enquesta/index.php?sid=35772 ]

Si creus que altres docents poden estar-hi interessats,

t'agrairem molt que els facis arribar aquesta invitació a fer l'enquesta.

DOCUMENT PER ENVIAR

Les dades recollides ens ajudaran a orientar millor el nostre treball.


inici

Apunts personals

Competencias, conocimientos, capacidades y habilidades - setembre, 2006

Competencias digitales, glosa al meme de Ayerbe - juny, 2007

Las TIC deben cambiar el reloj por la brújula - agost, 2008

Ni nadius, ni residents... competents digitals - novembre, 2008

 

inici

 

Pàgina principal

       
Correu