L'escola de demà

 

PodCamp Barcelona

Tornar a l'inici

Cinc idees clau sobre l’escola que els no-docents haurien de conèixer per a poder pensar i opinar sobre educació per compte propi. Una conversa encetada per Boris Mir

Cinco ideas clave sobre la escuela que los no-docentes deben conocer para poder pensar y opinar sobre educación por cuenta propia. Una conversació iniciada por Boris Mir

Five key ideas abot the school that non-teachers need to know so they can think and express their own opinions about education. A coversation iniciated by Boris Mir

El Masnou, Barcelona 26-28/9/08

Centre cultural Ca n'Humet
Carrer de Fontanills, 77-79

 


Cinc idees clau

1. L’escola contribueix a la custòdia, a la socialització (enculturació) i a l’aprenentatge en igual proporció. Cap d’aquestes dimensions no és exclusiva de l’escola.

2. L’escola és alhora una institució i un servei. La satisfacció dels usuaris està sempre subordinada al grau de respecte als principis educatius i ètics que fonamenten la institució escolar.

3. L’escola implica tothom però amb demandes antagòniques. És un sistema de naturalesa inestable.

4. L’escola es veu afectada per accions en tres àmbits que són paral•lels: les estructures i el management, els continguts i les finalitats, i el paradigma educatiu.

5. L’escola no pot canviar-se a si mateixa. Cap dels seus actors i agents no està preparat per a una educació que encara no existeix.

 

En parlem?

  1. La escuela contribuye a la custodia, a la socialización (enculturación) y al aprendizaje en igual proporción. Ninguna de estas dimensiones es exclusiva de la escuela.

2. La escuela es al mismo tiempo una institución y un servicio. La satisfacción de los usuarios está siempre subordinada al grado de respeto a los principios educativos y éticos que fundamentan la institución escolar.

3. La escuela implica a todo el mundo pero con demandas antagónicas. Es un sistema de naturaleza inestable.

4. La escuela se ve afectada por acciones en tres ámbitos que son paralelas: las estructuras y el management, los contenidos y las finalidades, y el paradigma educativo.

5. La escuela no puede cambiarse a sí misma. Ninguno de sus actores y agentes no está preparado para una educación que todavía no existe.

Correu
Top