La revolución es un pupitre,
es un estante en una escuelita
todo lleno de lápices y papeles

Mario Cajina Vega
Poeta 1929-1995

 

El meu agraïment a:

Cony Mendoza,
Rafael Briones,
Coco Córdoba,
Margarita de la Concepción,
Argentina Lola,
Guadalupe Tellez,
els alumnes de la escuela Francisca González,
als de l'institut Monseñor Victor Soto,
i als nens i nenes del Barrio de los Lirios.

Sense ells no hagués pogut dur a terme el meu treball. Entre tots m'han ensenyat a entendre i estimar el seu país.