Actualment:

Coordina l'activitat: "vilafrancadigital".

Col·labora amb la ràdio municipal i TV local.


Soci fundador i president de l'AREC (Associació per a la radiocomunicació Educativa de Catalunya).
Soci fundador d'ICARE (International Council for Amateur Radio in Education).
Soci de 'lIDRE(Institut pour le Developpement du Radiocommunications par l'Enseignement).