CONFÈRENCIES I COMUNICACIONS

· "Robòtica educativa" a l'Escola de Formació del Professorat de Barcelona (10-9-1988).

· "Projecte Curricular d'Informàtica Educativa" per a Post-Graduats (10-12-1990).

· "Vídeoconferencia - TV Interactiva", Lleida (2-4-1993).

· Domòtica: "Control de una vivienda por ordenador enlazada vía teléfono" (29-10-1988).UNED, Madrid.

· "Control meteorológico por ordenador" (28-10-1989).UNED, Madrid.

· "Radiotelemática. Un nuevo medio para una escuela sin muros" (21-9-1991).UNED, Madrid.

· "Los satélites pasivos e interactivos y su aportación pedagógica" (21-9-1991).UNED, Madrid.

· El treball informàtic a l'escola al Seminari Permanent d'Informàtica de Lleida (5-1987) i al "Simposio Internacional de Educación e Informática" de l'I.C.E. de la Universitat Autònoma de Madrid (18-6-1987).

· Comunicacions al "Seminaris de Formació per a l'organització i el funcionament de les unitats d'adaptació del currículum (UAC), (juny i octubre 1999) sobre les activitats d'UAC realitzades al centre.

· Comunicacions dins de la Presentació i l'Intercanvi d'Experiències d'atenció integradora de la Diversitat de l'alumnat d'ESO a l'ICE de St. Pau de Barcelona juny de 2k).

Presentació de l'experiència de Radiocomunicació entre escoles a:

· Madrid a l'Escola d'Enginyers de Mines "La radio, un poderoso medio de obtención e intercambio de información" (5-7-1990).
· Barcelona, Escola d'Estiu 1990 de Rosa Sensat "Taller de radiotelemàtica".
· Barcelona, Escola d'Estiu 1990 de Blanquerna "Telemàtica via ràdio", "Taller de telemàtica" i "Dinamització a l'escola a través de l'entorn Telemàtic".
· Barcelona PIE, "Telemàtica per ràdio" (19-10-90)
· Madrid, UNED "Omega. Una experiencia telemática entre escuelas via radio" (20-10-90).
· Barcelona. Primer dia "Espiral" (7-11-90).
· Lleida "Experiència de Radiotelemàtica a les escoles" (6-6-91).
· Valdepeñas (Ciudad Real) "Astronomía a través del ordenador via radio" (28-6-1991).
· Muret (França) a l'Université d'Eté du Radio Amateur (4-7 Juliol de 1991).
· Barcelona, Escola d'Estiu 1991 de Rosa Sensat, conferència: "Radiotelemàtica a l'Escola".
· Barcelona, Escola d'Estiu 1991 de Rosa Sensat, curs: "Radiotelemàtica a l'escola".
· La Garrotxa (Girona) "Radiotelemàtica a l'Escola" (29-8-1991).
· Igualada (Barcelona) "Radiotelemàtica i TV Interactiva" (30-10-1991).
· Girona a l'Escola de Formació del Professorat "Obtenció i intercanvi d'informació en temps real, a través de la Radiotelemàtica, des de llocs allunyats físicament" (27-3-1992).
· Barcelona, Escola d'Estiu 1992 de Blanquerna "Comunicació escolar amb la nau espacial ATLANTIS" i "Radiotelemàtica educativa" (7-1992).
· Barcelona, Centre de Joves (CIEJ) de la Fundació "La Caixa", "Comunicacions digitals d'imatges i de dades mitjançant radiopaquets", (19-6-1991).
· Barcelona, Escola d'Estiu 1992 de Rosa Sensat, curs de "Radiotelemàtica educativa" (7-1992).
· Vila-Real (Castelló) U.N.E.D., "Un modelo de TV interactiva multimedia en un marco interescolar" (3-7-1993).

 

COORDINACIÓ DE CONGRESSOS, JORNADES:

· Organitzador de les Primeres Jornades Monogràfiques de la Radiocomunicació Amateur amb indicatiu especial EA3URE (26 al 30 de maig de 1976), ostentant la Presidència d'Honor S.M. Joan-Carles I.

· Responsable del Taller de Robòtica en les "Primeres Jornades d'Informàtica a Torrebonica" (15-10-1988).

· Director del curs "Les Noves Tecnologies a l'escola", Escola d'estiu de l'Anoia 1989.

· Col·laborador amb l'organització del Congrés Europeu "Tecnologia de la Informació en l'Educació: Una visió crítica" (T.I.E.), 3-6 novembre de 1992.

· Co-Coordinador de la IX Trobada de comunicacions digitals (PK EA3) a l'entorn de "Comunicacions digitals per satèl·lits i Radioafició i escola" (19-20 de Juny 1993) a l'E.P. "Estalella Graells".