Ha impartit els cursos:


· De Postgrau de l'Escola Universitària de Formació del Professorat d'EGB, dins del "Projecte Curricular d'Informàtica Educativa" del bloc temàtic "Telemàtica Educativa i Telemàtica via ràdio" (1-7-91).
· De Postgrau com a Coordinador i Professor del Bloc temàtic "Control d'Autòmats i Sensors" de l'Escola Universitària de Formació del Professorat d'EGB, dins del "Projecte Curricular d'Informàtica Educativa".(1-6-91).
· "Introducció de la Informàtica a l'Escola" a través de l'ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona durant el curs 1985-86 (1-2-1991).
· "La Informàtica a l'Ensenyament" organitzats per la Fundació Caixa de Pensions per a professors, a les escoles d'E.G.B. d'arreu de Catalunya.
· De "Telemàtica" a l'Escola d'Estiu de Sta. Coloma (6-1986).
· Dos a l'Escola d'Estiu de Les Terres de l'Ebre (7-1986) sobre "Informàtica Educativa".
· De "Robòtica Educativa" al Seminari Permanent d'Informàtica de Lleida. (11-1988).
· "Escola i Noves Tecnologies" en l'Escola d'Estiu de 1989 de l'Anoia (7-1989).
· De "Radiocomunicacions a l'Escola" a Igualada, (Barcelona), Vilafranca del Penedès (Barcelona), Mollerussa (Lleida) i Camallera (Girona). (Curs 1992-93).
· Coordinador del Seminari Permanent de l'Anoia sobre "Radiocomunicacions" (Curs 1992-93).
· "Els satèl·lits meteorològics", de l'Escola d'Estiu de Formació Professional de l'ICE de la Universitat Politècnica de Catalunya, juliol 1993.
· Realització d'una primera connexió telemàtica des de l'escola a bancs de dades francesos a través del Minitel (6-1985) i a l'Escola d'Estiu de l'Ajuntament de Barcelona (7-1985).
· Participant en el grup de treball de normalització del llenguatge LOGO en català (6-1986).

Formador en els cursos:
· "Introducció a la Informàtica Educativa", PIE, (1988-89, 89-90, 90-91 i 93-94).
· "Introducció a la Informàtica Educativa i d'usuari per al professorat d'ensenyament secundari", PIE, (1996-97).
· "Ampliació de la Informàtica Educativa i d'Usuari", PIE, (1991-92 i 92-93).
· "WinLOGO", PIE, (1992-93).
· "Processament de textos en l'entorn Windows", PIE, (1996-97, 1997-98).
· "Processament de textos i eines de presentació (Word i PowerPoint)", PIE, (1998-2003).
· Disseny de pàgines web PIE (1999).
· Edició del vídeo didàctic i utilització de l'equipament audiovisual al centre organitzat pel PMAV (Programa de Mitjans Audiovisuals), març de 2k.