EXPERIÈNCIES:

· Director de l'Aula Experimental de Vídeo a l'Alt Penedès (març de 1983 a març de 1985), dins de l'experiència d'"INTRODUCCIÓ DEL VÍDEO A L'ENSENYAMENT", Organitzat per la DIRECCIÓ GENERAL D'ENSENYAMENT PRIMARI (Octubre 1982).

· Des del tercer trimestre del curs 1984-85 fins al final del curs 1987-88 va dirigir l'experiència d'"INTRODUCCIÓ DELS MITJANS INFORMÀTICS A L'EGB", dins del Pla CERO/CERE 21-XI-84, estant adscrit a la DIRECCIÓ GENERAL D'ENSENYAMENT UNIVERSITARI".

· Concessió d'una llicència en NOVES TECNOLOGIES per l' experiència: "ESTUDI DEL MITJÀ TELEMÀTIC COM A DINAMITZADOR DE LA COMUNICACIÓ ENTRE ENTORNS RURALS, I EN PARTICULAR L'ACCÉS RADIOELÈCTRIC COM A TÈCNICA ALTERNATIVA D'ACCÉS EN SITUACIONS DETERMINADES". Resolució de 2 d'agost de 1989 (DOG 1180, 11-8-89) de la Direcció General de Gestió del Professorat i Centres Docents.
· PRÒRROGA de la Llicència segons Resolució de 16 d'agost de 1990 del Director General d`Ordenació i Innovació Educativa.


EXPERIÈNCIES INÈDITES:

· Construcció d'una màquina d'ensenyança programada (1969-70), a Torrelles de Foix i presentada en un Centre de Col·laboració Pedagògic (24-10-1970).

· Construcció i us d'una emissora de TV a Vilafranca del Penedès, (8-8-1982) i a St. Sadurní d'Anoia, (3-9-1982). La coordinació de l'enregistrament i l'emissió de la Festa Major i Fires.

· Pràctiques de telemàtica dels alumnes de l'escola, entre ella i un punt extern muntat expressament que actuava de servidor (Cursos: 1984-85 i 1985-86).

· Realització d'una primera connexió telemàtica des d'una escola d'E.G.B. a Bancs de dades de França a través del MINITEL (6-85) i a l'Escola d'Estiu de l'Ajuntament de Barcelona (7-85).

· Comunicació, per 1era. VEGADA DES D'UNA ESCOLA EUROPEA amb la nau espacial ATLANTIS (27-3-92) en el vol STS-45. Amb la col·laboració de la NASA, ARRL, AMSAT i la GENERALITAT DE CATALUNYA (CDEDT). L'activitat va esser la culminació del resultat del treball realitzat durant els dos anys (1989-90 i 1990-91) de la llicència d'estudis sobre les comunicacions ràdio-telemàtiques en àmbits rurals (La Llacuna i Mediona) que es va presentar al programa SAREX de la NASA.

· Coordinador de 50 escoles de l'Estat Espanyol en el seguiment via ràdio, ràdiotelemàtica i telemàtica del viatge de l'explorador francès Jean-Louis Etienne al volcà Erebus de l'illa de Ross, en el mar de Ross al cor de l'Antàrtida. (desembre 1993 - març 1994).

· Coordinador de 50 escoles de l'Estat Espanyol de l'activitat per conèixer la Base espanyola "Juan Carlos I" de l'Antàrtida. Mantenint una comunicació combinada via ràdio i radiotelèfon entre les escoles i la base (febrer 1994).

· Coordinador de 50 escoles de l'Estat Espanyol en el seguiment via ràdio, ràdio-telemàtica i telemàtica del viatge de l'explorador francès Jean-Louis Etienne al Cercle Polar Àrtic (1995-96).