PUBLICACIONS

Revista CQ RADIO AMATEUR:
Nº 82 "Como empezar con el radiopaquete".
Nº 84 "Intercambio de imágenes por radiopaquete".
Nº 87 "Como descifrar ciertos sonidos".
Nº 88 "Más posibilidades del programa Multicom".
Nº 90 "Comunicaciones y meteorología".
Nº 97 "Radioafición y escuela".
Nº 101 "CQ, CQ, CQ, Atlantis".
Nº 111 "Minibuzones".
Nº 117 "IX TROBADA PK-RADIO" (inclou radiocomunicacions escolars).

Revista CUADERNOS DE PEDAGOGíA:
Nº 193 "Tecnologías y aulas abiertas".

Revista INFODIDAC:
Nº 7-8 "La radio un poderoso medio de obtención e intercambio de información".
Nº 19 "Robótica. Un medio de enseñanza interdisciplinar y de interciclos".

LA VANGUARDIA:
"Escuela rural y comunicación", 19-4-1991, pàg.: 61.

Revista NOVATICA. Educación e informática:
Nº 90 vol.: XVII
"La ràdio, un poderós mitjà d'obtenció i intercanvi d'informació".
"La radio, un poderoso medio de obtención e intercambio de información".

Revista PERSPECTIVA ESCOLAR:
Nº 167 "Good Morning Atlantis".

Revista LA PILA DE VOLTA:
Nº 19 "Les radiocomunicacions: Un recurs didàctic".

Revista RADIO FUN (U.S.A.):
Nº 23 "The Rural School and Communication".

 

PUBLICACIONS I EXPOSICIONS INÈDITES:

· Dos manuals de Tecnologia i fitxes de treball el curs 1974 i posteriors.
· Creació de diversos vídeos durant la coordinació de l "Aula Experimental de Vídeo a l'Alt Penedès" (1984).
· Diversitat de programes informàtics, tant didàctics com de Gestió Escolar durant l'experiència d' Introducció de la Informàtica a l'Ensenyament.
· Recull d'imatges de l'Alt Penedès en un CD-ROM.
· Reproduccións fotogràfiques per l'Arxiu d'imatge i so de Vilafranca (1998).
· Reproducció de fotografies en l'exposició "Una pasejada pel Penedès", desembre de 1998).
· Exposició fotogràfica: "Panoràmiques" a l'Aula de Cultura del Forum Berger Balaguer de la Fundació de Caixa Penedès (gener 1996).
· Recull d'imatges de façanes de Vilafranca del Penedès en dos CD-ROM. (1991).

 

Recull de resums de memòries de treball:

· "Estudi del mitjà telemàtic com a dinamitzador de la comunicació entre entorns rurals, i en particular l'accés radioelèctric com a tècnica alternativa d'accés en situacions determinades".

"La radio, un poderoso medio de obtención e intercambio de información". Recollit en un llibre editat per l'Escola d'Enginyers de Mines de Madrid.
· "Control de una vivenda por ordenador enlazada via teléfono".
· "Control meteorológico por ordenador".
· Diverses fotografies realitzades a l'escola al llarg dels anys han estat publicades en revistes pedagògiques i tècniques.
· La comunicació: "Introducción de los medios informáticos en la escuela", presentada en el "Simposio Internacional de Educación e Informática" va ser impresa en un llibre que recollia totes les Actes per l'I.C.E. de la Universitat Autònoma de Madrid.