Recipient de fusta panxut per contenir el vi, més llarg que ample de secció transversal circular o oval. És tancat per las dues testes, una de les quals disposa de obertura per omplir-la i buidar-la. És més gran al centre que a les testes i està formada per dogues i unides per cèrcols, generalment d'acer.

Per l'envelliment de les begudes alcohòliques es fan servir botes de roure. Pel transport es fan servir botes de castanyer o també de roure però amb més gruix que les d'envelliment.