Pràctica

Posem 250 cm³ de most en una proveta, a continuació el densímetre (mostímetre) i un termòmetre o un termo-mostímetre. Fem una lectura cada 24 hores i l'anotem. Quan ja no hi hagi variació haurà acabat la fermentació. El control de temperatura és imprescindible per controlar les variacions del desímetre (mostímetre) amb referència a que l'aportació de 17 grams de sucre per litre de most augmenta un grau la riquesa alcohòlica. L'aparell està tarat a la temperatura de 20ºC, però admeteix correccions per sobre i sota d'aquesta amb referència a una taula adjunta al densímetre (mostímetre).

Abans de començar la fermentació del most és possible trobar en un raïm del Penedès una densitat de 1,088 que correspon a un vi de 12º i una vegada fermentat es pot situar a una densitat aproximada de 0,987. El vi del Penedès es situa entre 10º i 11º