Pràctica

Muntar l'aparell del gràfic. S'ha de conèixer el volum del tub d'assaig o col.locar una proveta de 100 cm³ invertida. Tot i que la posició correspon al sistema de captura de gasos menys densos que l'aire, aquesta posició ens permet, per visualització directe de com baixa el nivell d'aigua saber el volum del gas.

La gràfica dóna el volum de CO2 (diòxid de carboni) per dia, que desprenen els llevats durant la fermentació.