Qüestions complementàries:

1.- A partir de 250 ml. de most observem que obtenim 100 cm³ de CO2 (diòxid de carboni) en una hora. En el supòsit que durant els 120 min. següents sigui constant el despreniment de CO2 , quina quantitat d'aquest gas obtindríem? I amb un litre de most amb les mateixes condicions?

2.- En una copa hi han 60 cm³ de vi de 12º. Quin volum d'alcohol conté?

3.- El pes atòmic del Carboni és 12 i el de l'Oxigen és 16. Calcula el pes molecular del CO2 (diòxid de carboni).

4.- Quan pesen 2 litres de CO2 (diòxid de carboni) a 20ºC i a 760 mm de pressió?

5.- Calcular la composició centesimal del CO2 (diòxid de carboni), sabent que els seus pesos atòmics són : C=12; O=16.

6.-Calcula el nombre de mols a què equivalen 132 g de CO2 (diòxid de carboni). El pes atòmic del C=12; O=16.