Pràctica

Observació de la gemmació dels llevats. La possibilitat d'observació de la gemmació es donarà posant una preparació recollida amb el mànec amb punta d'anella. Es col.loca la mostra en la paret interior del cobreobjectes i es posa sobre un portaobjectes excavat tal com es veu en la figura de l'esquerra.

Es pot averiguar la proporció de llevats a través de l'observació, realitzada cada 24 hores amb una mostra recollida amb el mànec amb punta d'anella i col.locada en el portaobjectes de càmara thoma. La quadrícula permet comptar i fer la proporció.