MATEMÀTIQUES 

A

PÀRVULS 3 ANYS

RODONES


QUADRATS


TRIANGLES


EL NUMERO 1

WEBS D'INTERÈS:
http://www.xtec.es/recursos/

EL NUMERO 2

http://www.matematica.net

EL NUMERO 3

htt://www.xtec.es/ceip-pompeufabra-lloret

SÈRIES 

MESURA
 
 
http://www.xtec.es/~ragusti/llenguatges

 

                                                 CRÈDITS

Berta Solé Escolà