LABORATORI VIRTUAL


Les pràciques al laboratori real són les ideals però no sempre s´hi pot anar, en aquests webs hi trobareu opcions complementàries o alternatives.

LABORATORI DE CIÈNCIES

FISLAB
Laboratori virtual de física

AULA-LABORATORI VIRTUAL
Laboratori virtual de química.

PRÀCTIQUES MULTILAB ESO

LABORATORI VIRTUAL-Simulacions, i activitats

COM SOC
Laboratori interdisciplinar pel batxillerat

PRISMA
laboratorio virtual "Vibracions i ones" "Vectors" "Òptica"

 

LABORATORI VIRTUAL DE CIÈNCIES
Simulacions i jocs, entre els quals:“Juego de pesca” en el qual els participants tenen un vaixell de pesca en propietat i han de gestionar el seu negoci prenent decisions sobre préstecs, inversions.

EDUCAPLUS
para compartir con todos, pero fundamentalmente con la comunidad educativa, los trabajos que vengo realizando para mejorar mi propia práctica profesional como docente.

MICROSCOPI VIRTUAL