Principi de funcionament del DIODE Semiconductor.
El Diode semiconductor és un element de l'entorn electrònic molt utilitzat, principalment en les fonts d'alimentació, on juntament amb altres elements, ajuda a convertir el corrent altern en contínu.
Podem resumir el funcionament d'aquest component d'una manera molt simple, ja que actua de la següent manera:
- Si el polaritzem directament, deixa passar el corrent elèctric.
- Si pel contrari, el polaritzem indirectament, actua com una barrera, i no deixa passar el corrent elèctric
 

.

Símbol gràfic

Aspecte físic de varis Diodes