1-Descarregar l’arxiu comprimit següent:

Fitxer


2-Descomprimir-lo en qualsevol lloc del vostre Ordinador, llavors crearà una carpeta anomenada:
WSKETCH2

3-Per funcionar simplement entra en la carpeta descomprimida del disc dur, i clicar sobre l’icona.

 


*Pots crear un accés directe al teu escriptori per facilitar l’accés.