El Sr. Ohm, al llarg de les seves investigacions va descobrir la relació que hi ha entre el corrent, la resistència i el voltatge en un circuit elèctric.
De les seves investigacions va deduir que, el corrent circulant per un circuit elèctric és directament proporcional al voltatge aplicat, i inversament proporcional a la resistència.

Aquesta deducció la podem expresar matemàticament com:

 

 


Per tant, de l’expressió anterior obtenim les següents: