Introducció  
 

Els diferents tipus de portes en que analitzarem el seu funcionament, correspon a la necessitat d'implementar amb elements simples les funcions booleanes elementals, com la SUMA i la MIULTIPLICACIÓ entre altres.

Les primeres experimentacions pràctiques provenen de simulacions elèctriques amb interruptors i relés, els quals deixaven, o no, passar el corrent cap a una bombeta. Per això, el nom de "PORTES", es a dir, obren o tanquen el pas al corrent elèctric en funció de les condicions que tenen a l'entrada.

   
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   
Fins que en l'evolució trepidant de l'electrònica, s'arriba a desenvolupar el "xip" no fou possible l'implementació dels circuits digitals d'una manera pràctica. Els primers circuits digitals integrats dins del "xip", foren les portes, d'aquesta manera s'inicia l'era digital.